Na območju Leka v Mengšu se nahaja nekaj cisternskih skladišč. Nekatera od teh skladišč so starejša in zahtevajo rekonstrukcijo, predvsem v izpolnjevanju ATEX direktive (protieksplozijska zaščita).

Nekatera cisternska skladišča v Lek Mengeš so bila zgrajena še pred nastopom ATEX direktive. Ker je potrebno tem skladiščem tudi povečevati funkcionalnost – povezovanje z novimi in posodobljenimi obrati – jih je potrebno posodobiti. Končna cilja rekonstrukcije sta zato dva: skladnost izvedbe objekta z Pravilnikom o protieksplozijski zaščiti in avtomatizacija skladišča tako, da na zahtevo proizvodnih objektov lahko skladišče tja transportira zahtevano količino posameznega medija. V okviru te ureditve je bilo najprej posodobljeno skladišče CSo35. Skladišče ima 15 rezervoarjev volumna 2-30m3. V skladišču se nahaja preko 30 črpalk, ki jih delimo v dve skupini: črpalke za pretovor medijev v skladišče in črpalke za transport iz skladišča k porabnikom v posameznih sosednjih objektih.

Rezervoarji so opremljeni z merilnikom tlaka, merilnikom nivoja (dp tlačni transmiter) in nivojskim stikalom za alarmiranje maksimal. nivoja. Večina črpalk ima vgrajeno zaščito pred suhim tekom (termično pretočno stikalo). Dodatno zaščito predstavljajo tudi merilniki temperature (Pt100, termostati) na črpalkah. Količina pretoka se meri z masnimi pretokomerilniki. Transport se usmerja s pomočjo elektropnevmatskih ventilov.

Vsa opisana oprema je povezana z močnostnim in krmilnim stikalnim blokom, ki se nahajata v novem kontejnerskem stikališču ob skladišču. Nizkonapetostna stikalna oprema je od proizvajalca Moeller.

Krmiljenje skladišča poteka preko krmilnika (Siemens: Simatic S7-400), ki je preko Ethernet komunikacije (optika) povezan s SCADO in z ostalimi objekti. Skladišče je eksplozijsko ogroženo (II BT4, cona 1). Lastnovarni (Exi) tokokrogi so povezani na dislocirano enoto (remote input/output) Stahl: I.S.1, ki je s krmilnikom povezana preko Profibus-DP komunikacije. Ta RIO enota se nahaja v kontejnerju, torej v varni coni. Dolžine kablov namreč niso velike, zato se je investitor raje odločil, da RIO enoto vgradi v ugodnejše okolje, ne pa v sam proces. Rešitev z RIO enoto je bila ekonomsko ugodnejša od uporabe diskretnih Exi galvanskih ločilnikov za posamezne digitalne in analogne signale.