Obstoječi skladiščni prostori so bili predelani v serverske prostore: en prostor za tako imenovane zunanje operaterje in dva prostora za potrebe investitorja.

Projekt vključuje naslednje elektroinštalacije:

 • razvod električne energije,
 • inštalacije malo moč,
 • inštalacije za splošno in varnostno razsvetljavo,
 • inštalacije za izenačitve potencialov,
 • inštalacije za univerzalno ožičenje delovnih mest in
 • inštalacije za centralni nadzorni sistem (CNS).

Za potrebe zanesljivega električnega napajanja predmetnih prostorov so bili izdelani novi stikalni bloki za razvod agregatske in UPS napetosti. Agregatski stikalni bloki so trije:

 • eden z dovodom 250A za napajanje strojnih inštalacij hlajenja in
 • dva z dovodom 125A za napajanje UPS-ov in delovnih mest.

Za generiranje brezprekinitvenega (UPS) napajanja sta v predprostoru vgrajeni dve UPS napravi, vsaka moči 60kVA. Serverske omare morajo imeti zaradi pomembnosti zagotovljeno napajanje iz dveh neodvisnih UPS-ov, zato je za razvod UPS napajanja vgrajen tako imenovani iPMM stikalni blok, s pomočjo katerega se izvaja popoln nadzor nad porabo na vsakem odcepu. Centralni nadzorni sistem je obsegal:

 • zajem podatkov v močnostnih razdelilnih stikalnih blokih,
 • zajem podatkov in krmiljenje naprav (klime, UPS, iPMM…) in
 • zajem prostorskih parametrov (temperatura in vlaga).