V avtomobilski industriji je visoka kvaliteta izdelkov nekaj samo po sebi umevnega. Poleg kvalitete pa je pomembna tudi pestrost različnih opcij in sledljivost. Za vsak izdelan kos, ki se vgradi v avto, je potrebno slediti vgrajene materiale in parametre o izdelavi.

V TPV Johnson Controls proizvajajo avtomobilske sedeže za svoje sosede – Revoz. Avtomobilski sedež je z varnostnega vidika pomemben element. Povprečen uporabnik se pravzaprav niti ne zaveda, kako je sodoben avtomobilski sedež kompleksen element, ne le v mehanskem smislu, pač pa tudi v električnih inštalacijah, ki jih skriva v sebi.
Sodobna ponudba omogoča tudi velik nabor različnih izvedb glede na zunanjost, opremljenost, itd., vse po meri kupca. Velikih serij enakih izdelkov ni več. Da ne bi prihajalo do zmešnjav, dobi vsak sedež identifikacijsko oznako. Sestavljanje sedeža poteka po operacijah na več delovnih mestih vzdolž tekočega traku. Čeprav sestavljanje sedeža pretežno poteka ročno iz predsestavljenih komponent, dobi delavec za vsak sedež, ki prispe do njega po tekočem traku, natančna navodila, kakšno operacijo mora opraviti. Brez sodobne informacijske tehnologije tako ne gre več.
Osnovni gradnik izdelave sedeža je tako identifikacijski element, bodisi da je to RF identifikator, ki bere / vpisuje podatke na bralno-pisalno glavo, ki potuje ob sedežu, bodisi da je to barkodni čitalec. Delavec prejema navodila preko operacijskega panela ali na enostavnejših delovnih mestih preko signalnih svetilk in tipkal.
Pomembno je tudi, s kakšnim momentom in kotom so priviti posamezni vijaki. Zahtevani moment se spreminja ne le glede na funkcijo in tip vijaka na sedežu, pač pa tudi glede na izvedbo sedeža oziroma tip vozila. Prispeli sedež nosi s seboj zahtevo po momentu. Obenem se podatki o momentu in kotu vijačenja arhivirajo.
Nadzor nad linijo vrši krmilnik (Siemens, Simatic S7-300), ki je preko Profibus-DP procesnega vodila povezan navzdol do posameznih delovnih mest na lokalne dislocirane enote (RIO) Siemens ET200eco, mikro krmilnike Siemens SIMATIC S7-200, RF identifikatorje, barkodne čitalce, operacijske panele in vijačnike, navzgor pa preko Ethernet komunikacije na informacijski sistem za sledenje proizvodnje Synapro.
Zasnovo in izvedbo tega projekta je izpeljalo podjetje Vran d.o.o. Ljubljana (sedaj Sinabit).

Uspešni izvedbi nadzora linije prednjih sedežev je sledila še linija zadnjih sedežev.