Obrat za proizvodnjo premaznih sredstev se napaja iz transformatorja moči 1000kVA. Razvod električne energije, kot tudi napajanje elektromotornih pogonov v obratu, se nahaja v Stikališču Belles I. Vsi stikalni bloki v tem stikališču so se zamenjali.

V Messerjevem obratu v Črnučah poteka med drugimi tudi proizvodnja acetilena.
Acetilen se razvija ob stiku karbida z vodo. Ta surovi acetilen se takoj po nastanku shranjuje v plinohramu, nato gre skozi različne oblike čiščenja in filtriranja (koks, žveplena kislina, lug), nakar ga s kompresorjem pod kontroliranimi pogoji shranijo v jeklenke, ki so nato namenjene trgu.
Acetilen je seveda eksploziven, zato je proizvodni obrat (EEx IIC T2) opremljen s protieksplozijsko zaščiteno opremo.
Na obstoječem obratu je bila izvedena rekonstrukcija elektroinštalacij. Merilna oprema je ostala v glavnem obstoječa, zamenjani so bili le merilniki pretoka, obstoječi so ostali tudi elektromotorni pogoni.

Zamenjan je način vodenja. Kot že rečeno, so bili zamenjani tudi vsi stikalni bloki, tako močnostni, kot krmilni.
Merilno-regulacijska oprema, ki je izdelana v tehniki protieksplozijske zaščite “Exi-lastna varnost”, je na Moellerjev krmilnik speljana preko varnostnih Exi galvanskih ločilnikov. Pri tem pa je bil uporabljen kar Stahlov dislociran I/O sistem I.S.1, ki smo ga tokrat sicer vgradili v varno cono. I.S.1 je povezan na krmilnik preko Profibus-DP komunikacije. Taka izvedba je bila ekonomičnejša, saj je nadomestila ne le galvanske ločilnike za posamezne signale, pač pa tudi vhodno/izhodne analogne in digitalne module krmilnika.

Nadzor nad procesom poteka preko lokalnega operacijskega panela na krmilnem stikalnem bloku in preko SCADE v komandni sobi.

Predmet projekta je bil poleg tehnologije tudi napajanje netehnoloških porabnikov v objektu (razsvetljava, mala moč, električno ogrevanje cevovodov).