Projekt vsebuje: rekonstrukcijo javne TP262, zamenjavo transformatorjev (povečava iz 2x630kVA na 2x1000kVA), zamenjavo celotnega primarnega mrežnega in agregatskega napajanja in izdelava centralnega nadzornega sistema za nadzor energetike. Za fizično zamenjavo vsega naštetega se je smelo porabiti vsega 24 ur.

Sistemi električnih inštalacij so se gradili sukcesivno, po sprotnih potrebah in možnostih. Kompleten sistem zato ni bil sistematičen in pregleden. S projektom smo sledili naslednjim ciljem:

  • povečati zanesljivost napajanja,
  • povečati razpoložljivost mrežnega, agregatskega in UPS napajanja,
  • poenostaviti in poceniti dobavo električne energije,
  • vzpostaviti sodoben nadzorni sistem, ki bo omogočal pregledno sliko dogajanja v elektro energetiki in zajem ter arhiviranje vseh potrebnih merilnih podatkov,
  • izboljšati možnosti vzdrževanja, povečati varnost dela in skrajšanje časov za odpravo okvar.

Pred rekonstrukcijo se je objekt napajal iz večih dovodov iz javne TP262, zato je bilo kot prvo potrebno povečati moč transformatorske postaje iz 2 x 630 kVA na 2 x 1000 kVA. En transformator sedaj pokriva potrebe Mobitela, drugi pa potrebe ostalih porabnikov na lokaciji. Vsak transformator je dobil nov nizkonapetostni stikalni blok z dovodnim zaščitnim stikalom za transformator in z ustreznimi odvodi. Povezava za napajanje Mobitela se je izvedla s tipskim 1600A zbiralčnim sistemom LX proizvajalca Moeller. Izvedena je tudi požarna bariera na prehodu zbiralnic iz stikališča trafo postaje v večnamenski prostor v prvi kleti.

Primarni razvod je izveden v s stikalnim blokom z notranjo delitvijo “Form 3b”. Stikalni blok je opremljen z bremenskim ločilnim stikalom na dovodu in odklopniki na odvodih. Nanj so povezani odcepi primarnih razvodov, ki se napajajo iz mreže. Na dovodu primarnega razvoda in na odvodih so vgrajeni analizatorji električnih parametrov (I, U, f, cos…) z Modbus komunikacijsko povezavo. Vsi merjeni podatki se vodijo na nadzorni sistem.