V podjetju Helios smo pripravili dokumentacijo in poskrbeli za nadzor nad izvedbo priključitve dispenzerja (proizvajalec DROMONT), nadzor nad računalniško vodenim postrojem pa poteka v komandni kabini, ki je protieksplozijsko varovana z vrsto protieksplozijske zaščite “p” – nadtlak

Mešanje barv in kombinacija njihovih sestavin je ena izmed najpomembnejših nalog pri proizvodnji barv. Zaradi tega so se v podjetju Helios odločili za investicijo, s katero želijo doseči poljubno mešanje komponent iz največ 44 cistern, napolnjenih s predpripravljenimi substancami. Naprava je postavljena v eksplozijsko ogroženo okolje, tako da je bilo potrebno pri elektroinštalacijah, montaži in zagonu upoštevati tudi zakonodajo in standarde s tega področja.

Vsaka cisterna je opremljena z mešalom (električne ali pnevmatske izvedbe z močjo do 15kW) in pnevmatsko črpalko. Zgornji nivo v cisterni kontroliramo z nivojskim stikalom – vibracijske vilice. V postrojenju se pojavljajo tri vrste inštalacij: pnevmatske, navadne elektroinštalacije in lastnovarne elektroinštalacije.

Pomemeben del postroja je tudi komandna kabina, kjer je nameščen nadzorni računalnik. Vrsta protieksplozijske zaščite »p« – nadtlak je izvedena s pomočjo frekvenčno reguliranega klimatskega sistema, ki je nadzorovan preko merilnika tlaka in temperature. V zaščito so vključene tudi ostale varnostne funkcije (nadzor vrat, predprostor). Nadzorni in alarmni elementi uporabnike takoj opozorijo na morebitne nepravilnosti, sistem pa samostojno poskrbi za varno zaustavitev postroja.