Pri obstoječih dveh portalnih dvigalih, ki sta namenjeni za prenose velikih bremen, je bila vožnja zaradi stare tehnologije preveč sunkovita. Zato sta bila za vožnjo dvigal v obeh elektrarnah dimenzionirana in vgrajena frekvenčna pretvornika, ki omogočata boljšo dinamiko in višje hitrosti vožnje. V HE Mavčiče je bil zamenjan tudi mehanski sklop (gonilo, zavora, sklopke,…) pri čemer je bilo treba nekatere mehanske dele na novo