V obratu AO (pridobivanje H2O2) se zaradi tehnologije in medijev zahteva višja stopnja znesljivosti in varnosti vodenja procesa. Zato je poleg DCS sistema za vodenje procesa prisoten še dodatni samostojni nadzorni varnostni ožičeni krmilniški sistem. Ta sistem nadzoruje ključne M&R zanke (7 za pretok, 15 za tlak, 4 za koncentracijo kisika) in v slučaju odstopanja poskrbi za varno ustavitev procesa (11 ventilov). Vsa instrumentacija je v tehniki protieksplozijske zaščite Exi-Lastna varnost.