Zagon črpalk in aeratorjev (puhal) je delno direkten in delno preko frekvenčnih pretvornikov na osnovi merjenja pH in vsebnosti kisika v bazenu odpadnih vod. V procesu nastopajo še meritve nivoja, tlaka, pretoka in temperature. Vodenje in nadzor poteka lokalno preko “touch screen” operacijskega panela ali daljinsko iz centra vodenja preko radijskega modema.