Pridobivanje kamene volne poteka s taljenjem rude v pečeh (kupolkah). V peč se poleg različnih rud dozira tudi koks in odpadki iz proizvodnje za reciklažo. Plini, ki nastanejo pri gorenju, se čistijo z dodatnim zgorevanjem.

Proces vodi krmilnik, upravljanje poteka preko scade. Na vsaki liniji je okoli 45 motorjev (direktni zagon, frekvenčni pretvorniki 0,55 do 90kW) in 35 regulacijskih loput in ventilov, ki se krmilijo na osnovi meritev pretoka, tlaka, temperature, hitrosti pomikov, pozicij, merjenja vsebnosti CO, O2 in prahu. Podsklop sistema je tudi plinski gorilec s pripadajočo gorilniško avtomatiko.