Zadnje faze pridobivanja produkta NaPB, ki je osnova sestavina pralnih praškov, so: centrifugiranje suspenzije, sušenje dobljenega materiala in njegov transport v skladiščne silose. Centrifuga je kontinuirna. Sušilnik z vibriranjem ustvarja sloj sušečega materiala, v katerega se vpihuje segret sušilni zrak. Masni pretok materiala se regulira v povezavi z zračnim pretokom sušilnega zraka (meritve tlakov in podtlakov), v odvisnosti od temperatur v posameznih točkah, od rezultatov merjenja vlažnosti in tehtanja suhega produkta. Hladni sušilni zrak, ki se vpihuje v zadnji fazi zaradi hlajenja materiala, se proizvaja v hladilnem agregatu.

Največji porabniki so elektromotorji (največji 160kW s frekvenčnim pretvornikom, sledi 110kW z napravo za mehki zagon) – skupaj 34. V proces je vključenih okoli 100 merilnikov in indikatorjev različnih fizikalnih veličin in okoli 50 krmiljenih ventilov.
Zaradi povečanja porabe el. energije je bilo treba dodati nov transformator.
Ves proces vodi krmilnik, vodenje poteka preko scade.