Tovor, ki pride iz ladij ali ki je namenjen za nakladanje na ladje, se začasno deponira na terminalu razsutih tovorov. Za enakomerno porazdelitev tovora po celotni deponiji skrbi odlagalec (Pk=175kW). Za odvzem skrbi nakladalec (Pk=350kW). To sta bagra, ki se prevažata po tirih in sta povezana s sistemom transportnih trakov na terminalu, tudi z linijo za nakladanje ladij (Pk=460kW). Bagra imata krmilnik, posluževanje je iz komandne kabine na bagru preko operacijskega panela in mojstrskih stikal. Povezava s centrom vodenja je brezžična. Transportni trakovi linije za nakladanje ladij so gnani s po dvema motorjema 90kW s frekvenčnimi pretvorniki.