Predelava apnenca in kalcita je proces, razdeljen na osem tehnoloških podsklopov (od drobljenja in sušenja, pridobivanja različnih, tudi izjemno finih granulacij, transporta, skladiščenja in filtriranja). V procesu se nahajajo različne naprave, kot so: trakovi, polži, elevatorji, silosi, mlini, sita, separatorji, dozatorji, sušilniki, peč s plinskim gorilcem, ventilatorji, filtri, izločevalniki kovin,… V procesu se tako nahaja preko 200 elektromotorjev različnih moči z različnimi oblikami zagona: direktni, zvezda-trikot, mehki zagon (največji 315kW), frekvenčni pretvornik (največji 160kW), motor z drsnimi obroči (največji 160kW). V procesu se nahajajo tudi različni regulacijski ventili in lopute, merilniki za temperaturo, tlak, pretok, nivo, tehtnice, kontrolo hitrosti in amplitude,… Proizvodnjo vodi krmilnik. Nadzor se vrši preko scade. Za napajanje proizvodnje skrbijo trije transformatorji moči 1000 in 1600kVA.