V Elektrarni Brestanica, ki ima status intervencijske elektrarne, je bilo potrebno izvesti obnovo treh parnih blokov. Vsak blok je napajan iz lastnega transformatorja. Skupni del se napaja iz lastne rabe. Del vsakega bloka je več črpalk z močmi do 200kW. V skupnem delu se poleg črpalk nahajajo še grelci (300kW) in ventilatorji. V procesu se nahajajo še elektromotorne lopute in ventili (49), merilniki prevodnosti (3), pretoka (6), nivoja (8), pH (1), tlaka (19) in temperature (43).

Vsak blok in skupni del ima svoj krmilnik, ki so medsebojno povezani v računalniško mrežo, na katero je priključen tudi operacijski panel za lokalni nadzor procesa. Celoten sistem je preko optične povezave povezan s komandno sobo.