1. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 2. Certificiran kabelski prehod
 3. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 4. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 5. Strelovodi in ozemljitve
 6. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 7. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 8. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 9. Industrijska transformatorska postaja
 10. Razsvetljava in kabelske trase
 11. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 12. Kotlovnica, kotel
 13. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Industrijska transformatorska postaja
 16. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 17. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 18. Zahtevni napajalni sistemi
 19. Transportni sistemi, premog
 20. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 21. Klima naprava, industrija
 22. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 23. Certificirani kabelski prehodi
 24. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 26. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 27. Industrijski računalnik v procesni industriji
 

Projekti v letu 2012
  
Novo kongresno-kulturno središče v dominikanskem samostanu na Ptuju - Občina Ptuj
 
Dominikanski samostan na Ptuju je po dolgem obdobju zapostavljenosti spet zaživel. Mestna občina Ptuj ga je namenila novim dejavnostim – kongresnim in kulturnim dogodkom. Prenovo so izpeljali po načrtih arhitekturnega biroja Enota. Elsing je na projektu sodeloval kot projektant električnih inštalacij in električne opreme.


Pogled na Dominikanski samostan


Ker gre za spomenik velike kulturnozgodovinske vrednosti, so bile vse tehnične rešitve, ki so bile predmet projekta, podvržene konservatorsko-restavratorski presoji. Iz tega razloga so določene rešitve drugačne od običajnih in same po sebi posebne. Najbolj se to pozna pri razporeditvi električnih naprav in opreme ter na poteku inštalacij.

Posebnosti pri električnih inštalacijah na tem objektu:
 • Razvod inštalacij je bilo dovoljeno izvesti samo v estrihu.
 • Svetilke, vtičnice in druga oprema ni smela biti nameščena na steni ali stropu, pač pa v posebej za ta namen izdelani fugi ob robu estriha ob steni, ki obdaja vse prostore. Tam so poleg svetilk in vtičnic nameščeni še zvočniki splošnega ozvočenja in vlomni senzorji. Ta fuga je služila tudi za razvod kablov do opreme.

Tipičen prerez čez fugo
 • Določena oprema, kot so svetleči piktogrami in ročni javljalniki požara, je pritrjena na podboje vrat ali na stojala za to opremo.
 • Razsvetljava se krmili preko inteligentne (EIB) inštalacije, krmilni tabloji pa so nameščeni v opremi prostorov, to je v pultih. V dvorani je bilo treba povezati scensko tehniko z inteligentno inštalacijo razsvetljave, saj se potrebna jakost razsvetljave prilagaja scenskim zahtevam. Tako je razsvetljava krmiljena preko KNX in DMX protokola.
 • Vsa razsvetljava je izvedena z LED svetilkami, saj so te svetilke najbolj ustrezale arhitekturnim in konservatorsko-restavratorskim zahtevam.
 • Stikalni bloki so v pomožnem prostoru, kjer so na ogled tudi freske. Stikalni bloki so morali biti zato izvedeni brez elementov na vratih in vsi iste barve, usklajene z drugo opremo v objektu.
 • Zaradi omenjenih omejitev je bilo javljanje požara možno izvesti le z aspiracijskim sistemom. Razvod glavne aspiracijske cevi je narejen v plošči zgornjega nadstropja, potem pa so kapilare skozi strop spuščene v spodnje prostore, kjer se nadzira požar. Zaradi lažje lokalizacije požara je uporabljenih več aspiracijskih javljalnikov. V dvorani je javljanje izvedeno z žarkovnim javljalnikom.


Notranjost dvorane, pogled iz odra Notranjost dvorane, pogled proti odru Križni hodnik, osvetlitev iz fuge
Križni hodnik Sanitarije


Obnova dominikanskega samostana, prva faza, je ena najpomembnejših pridobitev v Mestni občini Ptuj v zadnjem času in skorajda edina zaključena investicija prenove izrednega kulturnega spomenika s predznakom Evropska prestolnica kulture 2012 v vseh šestih občinah, partnericah v projektu.

Več podrobnosti in fotografij je na naslednjih povezavah:


nazaj na projekte v letu 2012

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.