1. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 2. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 3. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 4. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 6. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 7. Industrijski računalnik v procesni industriji
 8. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Certificirani kabelski prehodi
 10. Transportni sistemi, premog
 11. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 12. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 13. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 14. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 15. Zahtevni napajalni sistemi
 16. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Razsvetljava in kabelske trase
 19. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 20. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 21. Kotlovnica, kotel
 22. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 23. Certificiran kabelski prehod
 24. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Industrijska transformatorska postaja
 26. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 27. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 

Projekti v letu 2012
  
Novo kongresno-kulturno središče v dominikanskem samostanu na Ptuju - Občina Ptuj
 
Dominikanski samostan na Ptuju je po dolgem obdobju zapostavljenosti spet zaživel. Mestna občina Ptuj ga je namenila novim dejavnostim – kongresnim in kulturnim dogodkom. Prenovo so izpeljali po načrtih arhitekturnega biroja Enota. Elsing je na projektu sodeloval kot projektant električnih inštalacij in električne opreme.


Pogled na Dominikanski samostan


Ker gre za spomenik velike kulturnozgodovinske vrednosti, so bile vse tehnične rešitve, ki so bile predmet projekta, podvržene konservatorsko-restavratorski presoji. Iz tega razloga so določene rešitve drugačne od običajnih in same po sebi posebne. Najbolj se to pozna pri razporeditvi električnih naprav in opreme ter na poteku inštalacij.

Posebnosti pri električnih inštalacijah na tem objektu:
 • Razvod inštalacij je bilo dovoljeno izvesti samo v estrihu.
 • Svetilke, vtičnice in druga oprema ni smela biti nameščena na steni ali stropu, pač pa v posebej za ta namen izdelani fugi ob robu estriha ob steni, ki obdaja vse prostore. Tam so poleg svetilk in vtičnic nameščeni še zvočniki splošnega ozvočenja in vlomni senzorji. Ta fuga je služila tudi za razvod kablov do opreme.

Tipičen prerez čez fugo
 • Določena oprema, kot so svetleči piktogrami in ročni javljalniki požara, je pritrjena na podboje vrat ali na stojala za to opremo.
 • Razsvetljava se krmili preko inteligentne (EIB) inštalacije, krmilni tabloji pa so nameščeni v opremi prostorov, to je v pultih. V dvorani je bilo treba povezati scensko tehniko z inteligentno inštalacijo razsvetljave, saj se potrebna jakost razsvetljave prilagaja scenskim zahtevam. Tako je razsvetljava krmiljena preko KNX in DMX protokola.
 • Vsa razsvetljava je izvedena z LED svetilkami, saj so te svetilke najbolj ustrezale arhitekturnim in konservatorsko-restavratorskim zahtevam.
 • Stikalni bloki so v pomožnem prostoru, kjer so na ogled tudi freske. Stikalni bloki so morali biti zato izvedeni brez elementov na vratih in vsi iste barve, usklajene z drugo opremo v objektu.
 • Zaradi omenjenih omejitev je bilo javljanje požara možno izvesti le z aspiracijskim sistemom. Razvod glavne aspiracijske cevi je narejen v plošči zgornjega nadstropja, potem pa so kapilare skozi strop spuščene v spodnje prostore, kjer se nadzira požar. Zaradi lažje lokalizacije požara je uporabljenih več aspiracijskih javljalnikov. V dvorani je javljanje izvedeno z žarkovnim javljalnikom.


Notranjost dvorane, pogled iz odra Notranjost dvorane, pogled proti odru Križni hodnik, osvetlitev iz fuge
Križni hodnik Sanitarije


Obnova dominikanskega samostana, prva faza, je ena najpomembnejših pridobitev v Mestni občini Ptuj v zadnjem času in skorajda edina zaključena investicija prenove izrednega kulturnega spomenika s predznakom Evropska prestolnica kulture 2012 v vseh šestih občinah, partnericah v projektu.

Več podrobnosti in fotografij je na naslednjih povezavah:


nazaj na projekte v letu 2012

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.