1. Certificirani kabelski prehodi
 2. Klima naprava, industrija
 3. Razsvetljava in kabelske trase
 4. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 5. Industrijska transformatorska postaja
 6. Industrijski računalnik v procesni industriji
 7. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 8. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 9. Strelovodi in ozemljitve
 10. Transportni sistemi, premog
 11. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 12. Zahtevni napajalni sistemi
 13. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 14. Kotlovnica, kotel
 15. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 17. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 19. Industrijska transformatorska postaja
 20. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 21. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 22. Certificiran kabelski prehod
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 25. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 

Projekti v letu 2012
  
Novi Center za vodenje in kontrolo zračnega prometa (ATCC) - Kontrola zračnega prometa
 
Decembra 2012 smo uspešno zaključili enega od zahtevnejših projektov v zgodovini podjetja. To je bilo sodelovanje pri izgradnji novega centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa Slovenije. Izgradnja objekta je imela pestro zgodovino. Širši javnosti znana predvsem po ideji o izgradnji 100 metrskega kontrolnega stolpa in aferi Čista lopata. Naše podjetje se je tej zgodbi priključilo po aferi, tako da smo potem sodelovali pri izdelavi načrtov za obnovitev gradbenega dovoljenja in vse do izdelave načrtov izvedenih del.

Projekt je bil zahteven v številnih pogledih. S strani investitorja so bile postavljene visoke zahteve glede zanesljivosti in funkcionalnosti objekta. Zato je nov center načrtovan tako, da omogoča varnost in visoko operativnost delovanja, štiriindvajseturno delovno ugodje ter udobje zaposlenim in zunanjim obiskovalcem. Arhitektura objekta odraža dinamiko službe kontrolorja s časom visoke delovne koncentracije na delovnem mestu in časom sprostitve. Zato v objektu najdemo poleg osnovnih operativnih prostorov za delo kontrolorjev še poslovne prostore različnih služb in tudi prostore za sprostitev in počitek. Za naše podjetje so bili v smislu projektantskega dela največji izziv tehnični prostori za oskrbo z električno energijo in prostori za operativno delo.

Obdelali smo praktično vse možne vrste inštalacij razen inštalacij za varnost, kot so video nadzor, kontrola pristopa itd. Količina načrtov je bila zelo velika, za vsako fazo skoraj meter mapnih izvodov zloženih tesno drug ob drugem. Inštalacije so se načrtovale skladno s predhodno zastavljenim ciljem, da se upoštevajoč smernice Tier zagotovi nivo "Tier 4". Objekt se zato napaja iz dve neodvisnih transformatorskih postaj moči 1600kVA. Vsaka transformatorska postaja ima svoj lasten rezervni vir dizel električni agregat moči 800kVA, za napajanje ključnih porabnikov pa še sistem modularnih naprav za neprekinjeno napajanje UPS. Kritični porabniki se tako napajajo iz dveh povsem neodvisnih virov neprekinjenega napajanja. Pripadajoči napajalni kabli so položeni po ločenih požarnih poteh. Vsota dolžin vseh položenih kablov za napajanje, komunikacije in nadzor znaša več sto kilometrov. Število vgrajenih stikalnih blokov je blizu petdeset. Skupna dolžina največjih dveh stikalnih blokov za primarni razvod NN napetosti je dobrih sedemnajst metrov. V objektu je vgrajenih stoštirideset serverskih oz. komunikacijskih kabinetov. Vse povezave med njimi so izvedene z UTP kabli kategorije 6A. Posebnost objekta je tesnjenje prehodov med požarnimi sektorji, saj je vgrajenih več kot tristo posebnih modularnih kabelskih prehodov. Na poseben način je izveden tudi nadzor nad infrastrukturo, ki ni klasičen v smislu, da se nadzor vrši prek ene centralne scade, ampak se vrši decentralizirano na lokalnih WEB strežnikih. Tako ima vsak podsistem infrastrukture svoj krmilnik z WEB strežnikom, na katerem je izvedena njegova vizualizacijo.

Novi Center za vodenje in kontrolo zračnega prometa Slovenije Stikalni bloki primarnega razvoda NN napetosti. Enopolna risba za stikalni blok NN2 je dolga le 4,15 metra. Komunikacijske povezave enega od kabinetov. Glave kabelske trase. Center vodenja v fazi izgradnje.


nazaj na projekte v letu 2012

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.