Ob prodaji, nakupu ali drugi obliki lastniškega upravljanja je ključnega pomena informacija o kondiciji nepremičnine, ki je predmet transakcije. To informacijo lahko pridobimo le z njenim natančnim pregledom. Ena od točk pregleda so tudi električne inštalacije.

V skupini strokovnjakov, ki jih je zbralo podjetje STUDIO KRIŠTOF, smo opravili skrbni pregled električnih inštalacij petih poslovnih objektov, v skupni površini več kot 36.000 m2. Pregled je vključeval tako preglede projektne in druge dokumentacije kot tudi samih objektov.

V okviru pregleda električnih inštalacij smo analizirali električno napajanje objektov (mreža, agregat, UPS sistemi, razpoložljivost, rezerve moči, merjenje energije), sisteme za glavni in pomožni razvod električne energije, uporabljene zaščitne ukrepe pred udarom električnega toka, varnostno razsvetljavo in druge sisteme aktivne požarne zaščite, notranjo in zunanjo zaščito pred prenapetostjo, dvigala in transportne sisteme, sisteme tehničnega varovanja, opremo delovnih mest, komunikacijsko opremo, sisteme za nadzor in daljinski prenos podatkov. Pri tem smo ocenjevali stanje tehničnih rešitev pri izgradnji objektov ter stanje vzdrževanja električnih inštalacij in vgrajenih sistemov. Posebej smo bili pozorni na morebitne izvedbe, ki niso v skladu z veljavno zakonodajo in na pomanjkljivosti, ki bi lahko kakor koli ogrožale varnost in zdravje uporabnikov objektov. Ob tem smo ocenili tudi stroške, ki bi nastali pri odpravi odkritih pomanjkljivosti.

Natančni in zanesljivi podatki so bistvenega pomena za sprejetje kakovostnih odločitev glede prodaje, oddaje, nakupa ali drugih oblik lastniškega upravljanja z nepremičninami.
Več o tej storitvi si lahko ogledate na povezavi www.duediligence.si/en/