V domu upokojencev Gradišče je za napajanje nujnih električnih porabnikov vgrajen diesel električni agregat moči 60 kVA. Obratovanje agregata je otočno. Agregat zagotavlja napajanje nujnih porabnikov ob izpadih mrežnega električnega napajanja.

Investitor bo ta, že dotrajani agregat zamenjal s sodobno napravo s kogeneracijo toplotne in električne energije (SPTE), ki kot energent uporablja utekočinjen naftni plin (UNP) oz. propan. Nazivna delovna električna moč naprave je 30 kW, hkrati pa proizvede tudi 66 kW toplotne moči. S tem se občutno zmanjša strošek energetske oskrbe objekta, saj naprava deluje vzporedno s kotli na kurilno olje. Poleg tega je pomemben tudi ekološki vidik pri uporabi čistejšega energenta.

Naprava se samodejno vklopi v primeru:

  • Potrebe po toplotni energiji – Z ogrevanjem povratne vode v ogrevalnem sistemu samostojno ogreva objekt, v primeru večje potrebe pa pomaga obstoječim kotlom na kurilno olje.
  • V primeru izpada distribucijskega električnega omrežja – SPTE se zažene otočno in z električno energijo napaja nujne porabnike objekta.

Električni generator naprave za kogeneracijo je opremljen s krmilno elektroniko za paralelno obratovanje z omrežjem in za otočno obratovanje. Elektronika omogoča sinhronizirane brezprekinitvene preklope med mrežnim in generatorskim virom v smislu naslednjih funkcij:

  • Samodejna ločitev od omrežja ob izpadu mrežnega vira in napajanje nujnih električnih porabnikov iz generatorja.
  • Samodejni preklop nujnih električnih porabnikov na mrežni vir brez prekinitve po povratku mrežnega vira.
  • Paralelno delovanje z mrežo (v času kurilne sezone).

Ocenjuje se, da bo naprava za kogeneracijo obratovala letno približno 3500 ur, večinoma seveda v kurilni sezoni.