Turbina je v termoelektrarni eden od najpomembnejših elementov, zato mora biti za njeno varnost ustrezno poskrbljeno. V primeru pojava določenih napak mora zato priti do njene kontrolirane ustavitve.

Turbina je opremljena z ustreznimi senzorji, ko so tlačna stikala ipd. Nepravilnosti, ki jih ti senzorji lahko ugotovijo, pri čemer je potrebno upoštevati še trenutno moč turboagregata, morajo povzročiti omejevanje obratov in s tem povezano zapiranje parnih ventilov ali celo izklop turbine in popolno zaporo parnih ventilov.
Omenjena zaščita mora biti seveda usklajena tudi s turbinskim regulatorjem in generatorjem.
Vsaka nepravilnost mora biti tudi ustrezno alarmirana na komandnem pultu in na lokacijah, kjer je to potrebno.
Z rekonstrukcijo turbinske zaščite se niso menjali niti senzorji, niti način zaščite, ki je zasnovan na relejski logiki. Ohranil se je tudi obstoječ način alarmiranja.
Pri rekonstrukciji je šlo samo za posodobitev zaščite oz. prilagoditev na današnje zahteve in s tem posledično za zamenjavo kompletnega zaščitnega stikalnega bloka in vse vgrajene opreme.