Podjetje Elsing je izdelalo PGD načrte za strelovodno zaščito, ozemljitve in izenačitev potencialov novega bloka 6.

V sklopu načrtov so bili poleg glavnih objektov, to je kotlovnice, strojnice in čistilne naprave za dimne pline, obdelani tudi drugi objekti, kot so transport premoga, priprava vode in stikališče, ki so potrebni za delovanje bloka 6 kot celote.

Objekt, kakršen bo blok 6, je zaradi svojih dimenzij še posebej izpostavljen nevarnosti udara strele. Kotlovnica je visoka vrtoglavih 126 metrov. Na verjetnost udara strele ni mogoče vplivati, mogoče pa se je na to dejstvo dobro pripraviti z vgradnjo učinkovite strelovodne zaščite. Osnovna naloga strelovoda namreč je, da strelo prestreže in jo po najkrajši poti in brez škode za objekt odvede v zemljo.

Izhodišče za projektiranje strelovoda je bila izdelava ocene tveganja. S projektiranjem zaščitnega nivoja strelovoda za zaščitni nivo I in še dodatnih ukrepov, kot so upoštevanje kovinske konstrukcije objekta in uporabo koordinirane prenapetostne zaščite, je bilo doseženo tveganje znotraj tolerančnih meja. Strelovodni lovilni sistem je bil načrtovan po kombinaciji vseh treh metod, ki jih predvideva standard, to je po metodi krogle, mreže in zaščitnega kota. Izdelana je bila tudi simulacija ščitenega območja strelovoda (desna slika).

Nekateri deli kotlovnice in strojnice so zaščiteni z izoliranim strelovodnim sistemom, ostali pa z neizoliranim. Ker so nekateri objekti višji od 60 m, obstaja tudi nevarnost stranskega udara strele, tako je bilo potrebno zgornjih 20 odstotkov višine objekta zaščititi z lovilnim sistemom. Za strelovodne odvode so povečini uporabi naravne odvode, to je armatura v betonu ali kovinska konstrukcija. Veliko število vzporednih tokovih poti, ki jih nudijo naravni odvodi, je prednost, saj je tako varnostna razdalja (včasih je bila to preskočna razdalja) majhna in ne predstavlja težav pri strelovodni zaščiti.

Ozemljitveni sistem ima nalogo čim bolje razdeliti tok strele ali okvarni tok v zemljo. V elektro energetskih objektih so ti tokovi lahko še posebej veliki. Ozemljitveni sistem in izenačevanje potencialov zagotavljata napetosti dotika in koraka znotraj in zunaj objekta v predpisani mejah. Osnovni ozemljitveni sistem objekta je izveden kot temeljsko ozemljilo iz valjanca, ki mu je za oblikovaje potencialnega lijaka dodan ozemljitveni obroč iz bakrene vrvi. Celotno ozemljilo je večkrat povezno z obstoječimi ozemljili na lokaciji.

Notranja strelovodna instalacija obsega ukrepe za omejitev prenapetosti in elektromagnetnih motenj. Tako je objekt razdeljen na zaščitne cone (LPZ). Na vseh kabelskih povezavah, ki prečkajo mejo med zaščitnimi conami, je vgrajena prenapetostna zaščita. Dušenje elektromagnetnih vplivov na mejah zaščitnih con pa se ustvarja z galvanskim povezovanjem armature tako, da se ustvari kovinska kletka.

Sistem izenačitve potencialov preprečuje nastanek nevarnih napetosti dotika na napravah in drugih prevodnih delih ter zmanjšuje vpliv elektromagnetnih polj (EMC). Vsi kovinski deli, ki ne pripadajo tokokrogom, so iz vidika varnosti pred napetostjo dotika povezani s sistemom izenačevanja potencialov. Za večje tehnološke naprave je predviden razvod povezav za izenačevanje potencialov po plošči in nato vijačenje na samo napravo, za ostale pa finožično povezovanje na zbiralke za izenačevanje potencialov. V nekaterih prostorih, kjer je velika koncentracija opreme, je vgrajena obročasta zbiralka po obodu prostora.