V proizvodnih halah za preoblikovanje kovin so naprave, ki pri svojem delu ustvarjajo veliko toplote. Te naprave so peči za kaljenje in zračni kompresorji. Ta toplota se delno porablja za sam tehnološki proces, del pa predstavlja izgube, kot so vroči dimni plini, ki izhajajo iz peči, in adiabatna toplota, ki nastane pri delovanju kompresorjev. S tem projektom se odpadna toplota usmerja v porabnike, kot so centralno ogrevanje, ogrevanje sanitarne vode in tudi za potrebe v samem tehnološkem procesu, kot je ogrevanje kadi v galvanizaciji. Z ukrepi izkoriščanja odpadne toplote bo podjetje privarčevalo pri energentih, ki jih je za to trošilo do zdaj.

Odjem odpadne toplote peči poteka tako, da se vroče dimne pline z loputo preusmeri v izmenjevalnik toplote, ki ogreva vodo. Podobno poteka odjem odpadne toplote zračnih kompresorjev, le da je tokrat na primarni strani toplotnega izmenjevalnika hladilna voda kompresorja.
Naprave, ki ustvarjajo odpadno toploto, so razpršene po proizvodnji na treh območjih. Na njih so zato novi stikalni bloki za izrabo odpadne toplote. Izrabo odpadne toplote vodi krmilnik (Siemens: Simatic S7-300), ki je na enem od treh območij. Na ostalih dveh območjih sta dislocirani enoti, ki sta s krmilnikom povezani prek Profibus-DP komunikacije. Krmilnik je povezan na nadzorni sistem, kjer imamo pregled nad stanjem in možnost spreminjanja parametrov. Za potrebe lokalnega posluževanja (servis, vzdrževanje) so na vratih stikalnih blokov vgrajene tipke in signalne svetilke za nekatere osnovne funkcije. Elektromotorni pogoni (obtočne črpalke in ventilatorji za dimne pline, s katerimi premagujemo upor, ki nastane na poti skozi toplotne izmenjevalnike) so krmiljeni s frekvenčnimi pretvorniki, s čimer lahko zvezno reguliramo njihovo kapaciteto v odvisnosti od meritev na sistemu. Pri izboru procesne opreme in kablov je bilo treba tudi upoštevati povišano temperaturo okolice. Uporabljena je nizkonapetostna stikalna oprema proizvajalca Eaton/Moeller.