Center za vodenje in kontrolo zračnega prometa (ATCC) je razdeljen na tako imenovani poslovni in operativni del. Podjetje Elsing je izdelalo načrte elektroinštalacij za oba dela.

V sklopu načrtov za operativni del smo obdelali elektoinštalacije operativnih (tehnoloških) prostorov. Med te prostore sodijo osnovni tehnični prostori, kjer se obdelajo vsi podatki in pripravljajo slike za monitorje pri kontrolorjih, osnovni prostor kontrolorjev, od koder se kontrolira in vodi zračni promet, prostori za simulatorje, kjer se usposabljajo kontrolorji in piloti, prostor za testiranje opreme, kjer se vsako opremo pred uporabo testira skladno s pravili letalske dejavnosti ter prostora za tehnični in varnostni nadzorni center, kjer tehniki in varnostniki skrbijo za nemoteno delovanje vseh vgrajenih sistemov ter objekta kot celote.

Inštalacije so obdelane po priporočilih in dobri inženirski praksi, ki je v uporabi pri gradnji tovrstnih objektov in kjer je med najpomembnejšimi dejavniki za opravljanje osnovne dejavnosti tudi zanesljivo napajanje z električno energijo. Inštalacije so se načrtovale skladno s predhodno zastavljenim ciljem, da se upoštevajoč smernice Tier zagotovi nivo “Tier 4”. Zato sta v vsak prostor vgrajena dva stikalna bloka, ki se napajata iz dveh (A in B) popolnoma neodvisnih virov z neprekinjenim napajanjem (UPS). Vsak stikalni blok je opremljen s krmilnikom za nadzor in vizualizacijo stanja dovoda, prenapetostne zaščite in stanja vseh odcepov. Distribucija moči v kabinetih z operativno opremo je izvedena prek napajalnih letev (PDU), ki omogočajo nadzor nad porabo na vsaki vtičnici, poleg tega pa merijo še temperaturo in vlago v samem kabinetu. Napajalne letve so povezane v nadzorni sistem.

Posebnost na tem objektu je bilo univerzalno napeljevanje kablov za kategorijo 6A. Prostori so povezani med sabo glede na tehnološke zahteve, poleg tega pa je zaradi zanesljivosti vsaka povezava podvojena in izvedena po dveh različnih požarnih poteh. Zaradi vsega tega je predvideno, da bo v objektu vgrajeno prek 150km UTP kabla.

Odločitvi, da se univerzalno napeljevanje kablov gradi za kategorijo 6A, je sledilo, da se temu primerno izvede tudi inštalacije za izenačitve potencialov. Upoštevali smo smernice za načrtovanje visokofrekvenčnega ozemljevanja.