Idejna zasnova rekonstrukcije obstoječega skladiščnega nadstreška je vsebovala dve rešitvi, ki sta se razlikovali v razporeditvi namenskih prostorov (površin) prihodnjega skladišča in pripadajočih električnih instalacij.

Objekt je eksplozijsko ogrožen (EEx IIB T3, cona 1 in cona 2). Elektro instalacije bodo izvedene v ustrezni izvedbi proti eksplozijske zaščite, skladno z veljavno zakonodajo, zadnjim stanjem tehnike in skladno z namenom objekta.

Predvidena je rekonstrukcija naslednjih elektro instalacij:

  • Instalacije za moč,
  • instalacije za splošno in varnostno razsvetljavo,
  • instalacije za odkrivanje in javljanje požara,
  • instalacije za univerzalno ožičenje,
  • instalacije za zaščito pred delovanjem strele,
  • instalacije za izenačitev potencialov,
  • instalacije za transportni sistem.

Energetski del objekta in razsvetljava (splošna in varnostna) bosta v celoti rekonstruirani. Objekt bo varovan s sistemom za zgodnje odkrivanje požara in avtomatsko javljanje. Za telefonijo in računalniške mreže bo izpeljano univerzalno ožičenje. Strelovodna instalacija bo dopolnjena z novim lovilnim sistemom in dodatnimi tračnimi ozemljili. Za odvajanje statične elektrine in izenačitev potenciala avtocisterne je predviden ustrezen sistem za kontrolirano razelektritev.