V proizvodnem obratu za predelavo kalcitove rude v Skopju smo izvedli rekonstrukcijo krmiljenja, ki omogoča večjo sledljivost in ponovljivost proizvodnje ter daljinski nadzor iz Stahovice.

Podjetje IGM Vratnica v Skopju je pred leti zgradilo obrat za mletje in polnjenje finih granulacij kalcita. Krmiljenje in nadzor obrata je potekalo ročno s stikali, tipkami in signalnimi svetilkami na vratih stikalnih blokov. Tehnološki pogoji za vklop posameznih pogonov so bili izvedeni v relejski tehniki (s pomožnimi kontaktorji in časovnimi releji). Stikalni bloki za napajanje in krmiljenje porabnikov so bili postavljeni v stikališču, ki je hkrati imelo funkcijo komandne sobe.

Zaradi vse večjih zahtev trga po standardizaciji končnih produktov, hkrati pa zaradi želje povečanja kapacitete in znižanja stroškov proizvodnje so se odločili obrat avtomatizirati, hkrati pa dodati določeno instrumentacijo.

Ker so bile električne inštalacije precej nove, jih je bilo smiselno v kar največji meri ohraniti.

Zato je bila postavljena nova komandna soba, kamor je bil nameščen nadzorni računalnik ter nov krmilni stikalni blok, na katerega so se priključile vse nove inštalacije, natančneje inštalacije za računalniško mrežo, inštalacije za neprekinjeno napajanje, ter nova instrumentacija v procesu. V krmilnem stikalnem bloku je tudi glavni krmilnik za vodenje procesa.

Za krmiljenje obstoječe opreme je bila v obstoječe stikalne bloke vgrajena dislocirana vhodno – izhodna enota krmilnika. Odstranjena je bila vsa obstoječa oprema za krmiljenje in signalizacijo, (tipke, stikala, signalne svetilke, pomožni kontaktorji, časovni releji) katere funkcijo je prevzel krmilnik. Dislocirana vhodno – izhodna enota je z glavnim krmilnikom povezana z enim komunikacijskim (Profibus-DP) kablom.

Na ta način so se ohranili vsi obstoječi kabli in oprema v procesu. Poleg tega so vsa pripravljalna dela in montaža novih inštalacij potekala ob normalnem delovanju proizvodnje. Zaustavitev proizvodnje je bila nujna le za čas predelave obstoječih stikalnih blokov, testiranja novih povezav in programske opreme.

Čas izpada proizvodnje je bil 7 dni.