Pedagoški laboratorij za merjenja, ki deluje v okviru Laboratorija za metrologijo in kakovost na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, je s svojimi 250 m2 najverjetneje eden največjih tovrstnih laboratorijev v Evropi. V njem poteka univerzitetno pedagoško izobraževanje, znanstveno raziskovalno delo in industrijsko sodelovanje s področja merjenj na Univerzi v Ljubljani.

Osnovno vodilo pri prenovi laboratorija je bila varnost študentov pri izvedbi praktičnih laboratorijskih vaj, saj so njihove izkušnje na področju elektrotehniških meritev zelo različne. Poleg poudarka na varnosti, je delo na posameznem merilnem delovnem mestu zasnovano zelo modularno in ga je tako mogoče prilagajati različnim zahtevnostnim stopnjam v okviru novega bolonjskega študija. V laboratoriju je tako sodobno opremljenih 28 integriranih merilnih delovnih mest ter 20 računalniško-komunikacijskih mest. Vsako integrirano merilno delovno mesto vsebuje različne varovane splošne vire napajanja (enofazne, trifazne, enosmerne vire ter ločilne variake), poleg tega pa tudi možnosti uporabe sodobnih merilnih instrumentov preko ethernet omrežja in USB vodil.

Podjetje Elsing inženiring je za prenovo laboratorija izdelalo projektno dokumentacijo vrste PZI in PID. Načrt je obsegal inštalacije za napajanje laboratorija iz dveh različnih transformatorjev z razvodom do delovnih mest, brezprekinitveno napajanje in napajanje iz akumulatorjev, zasilne izklope, razsvetljavo in malo moč, izenačitev potencialov, univerzalno ožičenje, kontrolo pristopa in vezalne sheme integriranih delovnih merilnih in računalniških mest.

Projekt je bil precej specifičen, saj je obsegal veliko instalacij z velikim poudarkom na varnosti in modularnosti.
Celotne elektroinštalacije obsegajo skupaj prek 10 km energetskih kablov ter modernega 10-gigabitnega komunikacijskega omrežja.