Za vmesno skladiščenje premoga v TETOL-u je namenjena deponija. Deponiranje in odvzem premoga iz te deponije poteka s pomočjo korčastega rotacijskega bagra.

Premog, ki prispe v TETOL, je potrebno transportirati direktno v kotlovske zalogovnike, ali pa, kar je običajno, shraniti na deponiji premoga. Transport premoga med sprejemom in kotlovskimi zalogovniki tako običajno poteka preko transportnega traku, ki je speljan skozi rotacijski bager, ki se nahaja na deponiji. Naloga bagra je, da na deponijo odlaga premog, ki prihaja iz sprejema, ali pa da odvzema premog iz deponije in ga nato preko sistema transportnih trakov transportira v kotlovske zalogovnike.

Bager je bil po izgradnji leta 1980 sicer deležen nekaterih izboljšav, a po toliko letih uporabe je bil potreben temeljitejše rekonstrukcije. Rekonstrukcija zajema kompletno zamenjavo električnih inštalacij in tudi nekatere strojne posege. Načrte za rekonstrukcijo smo izdelali konec leta 2008, izvedba pa mora čakati na redni letni remont v avgustu 2009.

Rekonstrukcija bo obsegala zamenjavo vseh stikalnih blokov, kablov in periferne opreme z izjemo večine motorjev. Zamenjana bo tudi razsvetljava in mala moč na bagru. Napajanje bagra (Pi = 245kW) poteka preko kabelskega bobna. Rekonstrukcija bo pomenila tudi boljšo funkcionalnost, kar ima za posledico istočasno delovanje nekaterih pogonov, kar preje ni bilo mogoče. Zato je bilo potrebno povečati presek napajalnega kabla in posledično zamenjati kabelski boben. Seveda ne gre le za zamenjavo stare opreme z novo, pač pa tudi za posodobitev delovanja. Krmiljenje bagra bo potekalo preko krmilnika (Siemens: Simatic S7-300). Vodenje se bo izvajalo s pomočjo operacijskega panela v komandni kabini bagra in za potrebe servisnih posegov preko operacijskega panela v stikališču bagra. Bager je preko brezžične radijske komunikacije (Ethernet) povezan tudi s centrom vodenja kompletnega transporta premoga. Pomembnejši elektromotorni pogoni se napajajo preko frekvenčnih pretvornikov. Zaradi znižanja toplotnih izgub v stikališču, ki mora biti zaradi prahu čim bolj tesno zaprto, so uporabljeni frekvenčni pretvorniki z vračanjem el. energije v mrežo. Ob elektromotornih pogonih se nahajajo tudi paneli za lokalno upravljanje, ki so namenjeni za servisno-vzdrževalna dela.

Del opreme na bagru je v protieksplozijski zaščiti (gorljiv neprevodni prah, cona 22). Pri projektiranju je upoštevan tudi ustrezen nivo varnosti (kategorija 2 po SIST EN 954-1).