V Salonitu je potekal obsežen projekt posodabljanja linije za proizvodnjo klinkerja, ki je najpomembnejša sestavina za proizvodnjo cementa. Jedro procesa pečenja klinkerja predstavlja rotacijska peč, ki je tipična naprava vsake cementarne.

Do peči je treba transportirati surovino, to je laporno moko in tudi energente, ki vstopajo v proces pečenja klinkerja na več mestih. Proces pečenja klinkerja se začne že pred vstopom v rotacijsko peč, in sicer v kalcinacijskem kanalu.
Elsing je projektno (elektroinštalacije za tehnologijo) obdelal proces od zajema laporne moke iz silosov s transportom na vrh izmenjevalnika toplote, izmenjevalnik toplote, pogon rotacijske peči ter doziranje mletega premoga kot energenta v kalcinacijski kanal.
Zaradi posodobitve tehnologije se je skrajšala dolžina rotacijske peči na 68 metrov. Takšna sprememba je mogoča, ker se kemični proces kalcinacije laporne moke izvaja že pred vstopom v peč v kalcinatorju v spodnjem delu objekta izmenjevalnika toplote. Pred izgradnjo novega izmenjevalnika toplote se je proces kalcinacije izvajal v sami peči. Nov izmenjevalnik toplote je zgrajen poleg konstrukcije starega izmenjevalnika in je z višino konstrukcije 100,6 metrov ter instalirano tehnološko opremo z višino več kot 118 metrov za več kot 30 metrov prerasel star izmenjevalnik toplote. Obstoječa konstrukcija starega izmenjevalnika toplote se je uporabila za vgradnjo in instalacijo tehnološke opreme.
Peč poganjata dva sinhrono gnana elektromotorja moči po 350kW, ki sta krmiljena prek frekvenčnih pretvornikov. V primeru izpada električnega omrežja se vrtenje peči ne sme ustaviti, saj bi to lahko povzročilo poškodbe plašča peči, posledično pa zelo dolg izpad proizvodnje in veliko škodo. V tem primeru se vključi pomožni pogon, ki je napajan iz agregatskega napajanja.
Tudi nekaj opreme na izmenjevalniku in peči je po zahtevah tehnologov napajano iz agregatskega napajanja.
Enako velja za cel nadzorni sistem s komunikacijasko mrežo in sistem protipožarne zaščite za gašenje s CO2.
Stikalni bloki so zaradi obsežnosti postroja v več stikalnicah. Instalirana moč celega postrojenja znaša brez že omenjenih dveh elektromotorjev za pogon peči približno 1000kW. Tudi nadzor in vodenje procesa je obsežen: posodobljen del vodijo štirje krmilniki (Siemens: Simatic S7-400), ki pokrivajo posamezne tehnološke sklope celotnega procesa. Krmilniki so prek Profibus-DP komunikacije povezani na dislocirane enote – RIO (Siemens ET200M) v motorskih stikalnih blokih in v krmilnih blokih. Nekatere povezave so zaradi velikih razdalj in zaradi izpostavljenosti strelam (npr. v toplotnem izmenjevalniku) optične, nekatere pa električne.
Nadzor nad procesom poteka preko I-FIX SCADA sistema (primarni in back-up računalniki) ter prikazovalni računalniki v v komandni sobi. Te povezave so ETHERNET in vključujejo tudi ustrezne stikalnike.
NN stikalna oprema je od proizvajalca Moeller.
Pri projektiranju je bilo treba usklajevati zahteve več dobaviteljev tehnološke opreme (Beumer, Claudius Peters, FLS, Di Matteo, Martin Engineering, Pfister, Schenck, Scheuch,Loesche).
Del opreme (transport mletega premoga) je v protieksplozijski zaščiti (gorljiv neprevoden prah, cona 22).