Podjetje Elsing inženiring je za nov obrat za proizvodnjo trdih farmacevtskih oblik v Krkini tovarni v Šentjerneju izdelalo projektno dokumentacijo PGD, PZI. Elektro načrti obsegajo razvod moči z napajanjem tehnologije, notranjo in zunanjo razsvetljavo, malo moč, strelovod in ozemljitve, univerzalno ožičenje (komunikacije), požarno javljanje in javljanje hlapov, tehnično varovanje (protivlom, kontrola pristopa in videonadzor), elektro instalacije za klimatizacijo in prezračevanje, strojno energetiko, sisteme priprave prečiščenih vod, šprinkler črpališče in širitev transformatorske postaje. Nekaj prostorov je tudi eksplozijsko ogroženih.

Projekt je bil zaradi kompleksnosti, velikega obsega, velikega števila instalacij in številnih koordinacij, zelo zahteven. Podatki v številkah: instalirane skoraj 5MW električne moči, več kot 3300 svetilk, več kot 30 stikalnih blokov, več kot 2300 signalov povezanih na PLC-je in več kot 4000 ur inženirskega dela.