Tehnologija čiščenja dimnih plinov se napaja iz dveh transformatorjev moči 1250kVA. Močnostni stikalni bloki so izdelani z notranjo delitvijo “Form 2b”

Predmet projekta je bila izdelava stikalnih blokov za razvod električne energije za čistilno napravo dimnih plinov v TE Trbovlje. Za napajanje tehnoloških odcepov sta bila izdelana dva stikalna bloka (0,4kV, 2000A) s po več polji. Stikalna bloka se napajata iz dveh ločenih lastnih transformatorjev 6/0,4kV, moči 1250kVA. Med stikalnima bloka je možno izvesti povezavo z veznim stikalom, toda ne v paralelnem delovanju transformatorjev. Stikalna bloka sta izvedena v notranji delitvi “Form 2b” z vgrajenim Moellerjevim industrijskim zbiralčnim sistemom Sasy. Skupna širina obeh stikalnih blokov je 12m. Nanju je priključenih 125 porabnikov. Najmočnejši med njimi ima moč 254kW, najmanjši pa 0,03kW.

Pomembnost objekta je narekovala, da je vsak odcep opremljen s signalizacijo izpada zaradi delovanja zaščite. Na dovodu sta vgrajena analizatorja električne energije, ki sta preko Profibus-DP komunikacije povezana v nadzorni sistem.