V sklopu projekta smo rekonstruirali glavno transformatorsko postajo in lokalno 10/20 kV kabelsko zanko med posameznimi transformatorskimi postajami investitorja. Izvedba kabelske zanke je obsegala cevno kabelsko kanalizacijo, zamenjavo kablov in razširitev srednje napetostnega stikalnega bloka v eni od transformatorskih postaj. Rekonstrukcija transformatorske postaje je obsegala zamenjavo srednje napetostnega stikališča, treh energetskih transformatorjev 1,6 MVA, zbiralčne povezave do nizkonapetostnih stikalnih blokov, nizkonapetostne stikalne bloke, kompenzacijske stikalne bloke, razvod lastne rabe in obračunske meritve. V srednje napetostnem stikalnem bloku, opremljenem s stikalno opremo z zaščitnim plinom SF6, sta dve dovodni celici z avtomatskim preklopom napajanja med dvema dovodoma. Zaščita lokalne zanke in zaščita transformatorjev je izvedena s pomočjo kompleksnih elektronskih zaščit, ki vsebujejo kratkostično, pretokovno in zemljostično zaščito. Povezave med transformatorji in nizko napetostnimi stikalnimi bloki so izvedene z industrijskimi zbiralkami z ustrezno protipožarno zaščito za prehod med dvema požarnima sektorjema. Nizkonapetostni stikalni bloki so predvideni za avtonomno obratovanje transformatorjev in možnost medsebojnih povezav. Stikalni bloki so opremljeni z ustreznimi odklopniki na dovodu in odvodih in so izvlačljive izvedbe, s stopnjo notranje delitve 4b. Na dovodnih poljih so analizatorji električnih parametrov (I,U,f,cos s komunikacijsko povezavo. Na odvodih so merilni tokovni transformatorji in ampermetri za lokalno merjneje, tokovi pa so preko ustreznih pretvornikov povezani tudi na nadzorni sistem elektro energetike. Vsak transformator ima direktno in filtersko avtomatsko kompenzacijo. Parametri za določitev filterske kompenzacije so bili določeni na osnovi meritev in analize v omrežju.