Črpališča zbirajo in prečrpavajo odpadno vodo v čistilne naprave. črpalke za prečrpavanje so različnih moči, zagon je direktni, preko naprav za mehki zagon ali preko frekvenčnih pretvornikov. Poleg meritev nivoja so v procesu še meritve tlaka in pretoka. Vodenje in nadzor poteka lokalno preko “touch screen” operacijskega panela ali daljinsko iz centra vodenja preko radijskega modema.