Naši kadri

Specialnost družbe Elsing so zagotovo bogate inženirske izkušnje s področja kemijske industrije in eksplozijskih območij, pa tudi specifična znanja o različnih električnih inštalacijah, napravah in sistemih v modernih industrijskih okoljih. Strokovno in organizacijsko obvladujemo najzahtevnejše projekte, kar zmore samo team kompetentnih strokovnjakov. Za izvajanje zahtevnejših projektov se povezujemo z različnimi podjetji in oblikujemo projektne skupine, v katere po potrebi vključujemo tudi zunanje strokovnjake.

V podjetju Elsing je trenutno redno zaposlenih devetnajst sodelavcev z naslednjo izobrazbo:

  • 9 univerzitetnih diplomiranih inženirjev elektrotehnike (od tega 5 pooblaščenih inženirjev IZS)
  • 5 diplomirani inženirji elektrotehnike (od tega 1 pooblaščen inženir IZS)
  • 3 inženir elektrotehnike
  • 4 elektrotehniki (1 pooblaščen vodja del in nadzora IZS)
  • 1 strojni tehnik
  • 1 mag.ek. in posl.ved
  • 1 ekonomistka