Naši kadri

Specialnost družbe Elsing so zagotovo bogate inženirske izkušnje s področja kemijske industrije in eksplozijskih območij, pa tudi specifična znanja o različnih električnih inštalacijah, napravah in sistemih v modernih industrijskih okoljih. Strokovno in organizacijsko obvladujemo najzahtevnejše projekte, kar zmore samo team kompetentnih strokovnjakov. Za izvajanje zahtevnejših projektov se povezujemo z različnimi podjetji in oblikujemo projektne skupine, v katere po potrebi vključujemo tudi zunanje strokovnjake.

V podjetju Elsing je trenutno redno zaposlenih šestindvajset sodelavcev, od tega:

  • 10 univerzitetnih diplomiranih inženirjev elektrotehnike
  • 6 diplomiranih inženirjev elektrotehnike
  • 3 inženirji elektrotehnike
  • 3 elektrotehniki
  • 1 mehatronik
  • 1 strojni tehnik
  • 1 mag.ek. in posl.ved
  • 1 ek. tehnik

Na naših projektih sodeluje 7 pooblaščenih inženirjev IZS elektrotehnične stroke in pooblaščeni Nadzorni inženir IZS ter Vodja del elektrotehničen stroke.