Pripojitev podjetja ATOS - velik strateško razvojni korak

Na svoji uspešni poti smo v podjetju Elsing inženiring naredili še en zelo pomemben strateški in razvojni korak. Pripojili smo uspešno podjetje ATOS, podjetje za avtomatizacijo procesov v industriji. Več...

2020
Potrditev mednarodne konkurenčnosti na najzahtevnejših projektih

S sodelovanjem na projektu Turški tok smo dokazali, da smo konkurenčni tudi v najzahtevnejših mednarodnih okoljih. Več...

2019
Obvladovanje funkcijske varnosti in certifikat Safety

Visoka strokovnost potrjena z različnimi certifikati, je eden temeljev uspešnega delovanja podjetja Elsing. Naše znanje in metode dela neprestano razvijamo in jih prilagajmo aktualnemu stanju tehnične regulative in najboljše inženirske prakse v svetu. Več...

2018
Uspešna uvedba BIM tehnologije

Po večletnem spremljanju in preučevanju področja novih načrtovalskih tehnologij, ki se zelo dinamično spreminjajo in razvijajo, smo v tem letu naredili prve konkretne korake. Nabavili smo novo programsko orodje, pridobili potrebno znanje in uspešno realizirali prve tri projekte. Več...

2017
Izdelava elektro projektne dokumentacije za objekt 67 v Leku v Mengšu

Kot projektanti elektro stroke smo sodelovali pri načrtovanju in izgradnji zahtevnega objekta 67 v Leku v Mengšu, kjer bodo proizvajali učinkovine za inovativna zdravila. Več...

2016
Uspešen zaključek večletnega zahtevnega projektiranja Kontrole zračnega prometa

Decembra 2012 smo uspešno zaključili enega zahtevnejših projektov v zgodovini našega podjetja. Sodelovali smo namreč pri izgradnji novega centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa Slovenije. Več...

2012
Uvedba sistema M-Files

V podjetju Elsing smo v letu 2011 v svoje poslovanje uspešno uvedli elektronski dokumentni sistem M-Files in s tem še povečali stopnjo naše informatiziranosti. Več...

2011
Uvedba sistema vodenja varovanja informacij skladno s standardom ISO 27001

Obstoječi sistem vodenja kakovosti po ISO 9001 smo nadgradili s sistemom vodenja za varovanje informacij skladno s standardom ISO 27001 in s tem še povišali celovito kakovost naših storitev. Več...

2010
Nagrada IZS za izjemne inženirske dosežke

Jurij Božič, direktor Elsing Inženiring, je prejel nagrado IZS za več inženirskih dosežkov v določenem časovnem obdobju ter za razvoj in uvajanje sodobne inženirske prakse elektro inštalacij v eksplozijsko ogroženih okoljih. Več...

2009
Certifikat za sistem vodenja kakovosti po ISO 9001:2008

Na obnovitveni presoji za Certifikat ISO 9001 smo potrdili, da v Elsingu uspešno izvajamo, vzdržujemo in razvijamo sistem vodenja kakovosti po ISO9001. Sistem smo prilagodili zahtevam standarda ISO 9001:2008 in tako pridobili nov certifikat. Več...

2009
Sončna elektrarna Elsing Inženiring

Podjetje Elsing Inženiring je tudi družbeno odgovorno, natančneje okoljevarstveno ozaveščeno podjetje. Na strehi naše poslovne stavbe smo namreč zgradili sončno elektrarno, ki s proizvodnjo zelene električne energije delno pokrije naše lastne potrebe po energiji. Več...

2009
Pridobitev certifikata usposobljenosti EX

Pridobitev certifikata o usposobljenosti za vgraditev in vzdrževanje električne in neelektrične Ex opreme. Več...

2009
Fitnes center Elsing

V podjetju se trudimo, da bi se naši zaposleni kar najbolje počutili. Zato smo se odločili, da opremimo prostor v naši poslovni stavbi tudi s sodobnimi fitnes napravami. Zaposlenim smo tako omogočili, da se med delom ali po končanem delavniku razgibajo in s tem ohranjajo svoje zdravje in dobro počutje.

2009
Podpisana pogodba o partnerskem sodelovanju z Danfoss VLT® Drives

Podjetje Danfoss VLT® Drives, vodilni proizvajalec frekvenčnih pretvornikov in mehkih zagonov, se je zaradi povečanega obsega poslovanja odločilo, da del aktivnosti prenese na naše podjetje Elsing Inženiring d.o.o. Več...

2008
Pridobljen certifikat o licenci za načrtovanje varnostnih sistemov

Podjetje Elsing Inženiring d.o.o. pridobilo certifikat o licenci za načrtovanje varnostnih sistemov - Certifikat je izdalo Ministrstvo za notranje zadeve RS na podlagi zakona o zasebnem varovanju. Več...

2008
Strma rast podjetja

Podjetje je beležilo veliko rast. Ustvarjen je bil prihodek 2.451.883,00 EUR, kar pomeni 85 % povečanje v primerjavi z letom 2006, število zaposlenih pa se je s 13 na začetku leta povečalo na 19.

2007
Certifikat za sistem vodenja po ISO 9001

Naše poslovne partnerje smo želeli prepričati o dobri organiziranosti v podjetju in tako dodatno okrepiti njihovo zaupanje v nas. Kot potrditev tega se od leta 2006 lahko pohvalimo s certifikatom, da je naš sistem vodenja skladen z zahtevami standarda ISO 9001:2000.

2006
Selitev v lastne poslovne prostore

Po trinajstih letih delovanja smo se preselili iz Belinke, kjer smo imeli najete prostore, v lastno poslovno stavbo. Zgradili smo jo le dva kilometra proč od dosedanje lokacije, v smeri proti Črnučam. Fizična gradnja je potekala od januarja do decembra 2006. Gre za sodoben, estetsko zasnovan, ekološko naravnan objekt s površino 960m2 v treh etažah, katerega investicijska vrednost je znašala 1,6 mio. evrov.

2006
Največji projekt v Sloveniji

Doslej največji Elsingov projekt je projektiranje in izdelava tehnološkega dela elektroinštalacij za obrat Kemijske sinteze 4 v Krki, Novo mesto, ki je bil uspešno zaključen v letu 2006. Vanj smo vložili preko 6.200 inženirskih ur, projekt vsebuje 200 motorjev in 35 samostojnih naprav (centrifug, sušilnikov, ...) ter 3.800 merilno-regulacijskih procesnih elementov, vse v eksplozijsko ogroženm okolju. Potrebnih je bilo »samo« 200 km kablov in 60 km pnevmatskih cevi. »Samo« pravimo zato, ker bi bilo kablov še bistveno več, če ne bi bilo v projekt vključenih več kot sto dislociranih (RIO) postaj s skupaj 4300 I/O točkami in več kot 70 naprav s Profibus-DP komunikacijo.

2006
Največji projekt v tujini

Tovarna Termo Škofja Loka je znana predvsem kot proizvajalec kamene volne za izolacijo, vendar pa to podjetje ne prodaja le izdelkov, ampak tudi tehnologijo. Leta 2002 smo se v sodelovanju z njimi podali na tuje trge, in sicer na Hrvaško, Češko, Slovaško, največ pa v Rusijo in Kazahstan, kjer je bila v letih 2003-2006 zgrajena veriga že šestih celostnih linij za proizvodnjo kamene volne.

2002
Začetek izvajanja celovitih storitev izvedbenega inženiringa

Razmere na trgu so nam pokazale, da je izvedba strokovno zahtevnih projektov v Sloveniji zaradi premalo specialističnega znanja izvajalcev problematična. Tako smo svetovalnemu inženiringu dodali še izvedbeni inženiring, temu pa poleg splošnih inženirskih znanj dodali še posebna (aplikativna), ki so odločilna pri teh projektih. Tako smo oblikovali ponudbo storitev, v sklopu katerih organiziramo in izvedemo celoten del elektro investicije. Leta 1997 smo začeli z manjšimi projekti, v letu 2004 pa smo realizirali dva doslej največja projekta: rekonstrukcijo polimerizacije v podjetju Mitol in izgradnjo tehnološkega postroja za mokro klasiranje kalcitne rude v podjetju Calcit.

1997
Ustanovitev podjetja Elsing Inženiring d.o.o.

Poslovne priložnosti, ki smo jih zaznali okoli sebe, podjetniški nemir in zaupanje v svoje strokovno znanje so botrovale odločitvi, da smo Jure Božič, Janez Kokalj in Brane Bevc leta 1993 ustanovili družbo Elsing Inženiring. Iz nedrja Belinke, kjer smo na zahtevnih projektih urili inženirske veščine, smo se postavili na svoje lastne noge in poleg projektov v Belinki takoj začeli s projekti za druge naročnike. Z Belinko smo vse do danes ohranili partnerski odnos, podoben odnos pa smo razvili tudi z družbo Synatec Idrija, s katero smo prav tako začeli tesno sodelovati takoj po ustanovitvi.

1993