Kdo vse je »kriv« za naš novi poslovni objekt

Kdo vse je »kriv« za naš novi poslovni objekt podelitev b

Čeprav se je sklepno dejanje selitve v novo poslovno stavbo na Jazbečevi 20 v Nadgorici zgodilo s slovesnim odprtjem 11. januarja 2007, pa so aktivnosti, povezane z našo novo hiško in naložbo vanjo, začele potekati že veliko prej. Prvi korak je bil storjen leta 2000, ko smo kupili prvo polovico zemljišča, ki smo ji leta 2003 priključili še drugo polovico. Na površini 1898 m2 je zrasla naša nova poslovna stavba, ki v treh etažah obsega skoraj 1.000 m2 uporabnih površin. Po tem, ko smo leta 2004 naročili dve neodvisni idejni zasnovi (IDZ), smo se leta 2005 odločili za zasnovo arhitekta Milana Marušiča in še isto leto pridobili vso potrebno projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje. Pred koncem leta 2005 smo podpisali gradbeno pogodbo, sredi januarja 2006 pa začeli z gradnjo, ki smo jo v enajstih mesecih uspešno dokončali. Vsi ti podatki so nedvoumen dokaz, da smo pri delu projektiranja in izvedbe, torej pri našem osnovnem poslu, hitri in učinkoviti. Seveda nam to ne bi uspelo brez odličnih sodelavcev, ki so krivi za uspešno izpeljano investicijo. Zato vsem še enkrat hvala!

     Projektno dokumentacijo so izdelali:
ImePodjetjeFunkcija
Milan MarušičTamar d.o.o.Vodja projekta/ arhitekt, projektantski nadzor
Mojca Kalan ŠabecŠABEC KALAN s. p.Vodilna mapa
Milan SorčProject d.o.o.Odg. projektant / Gradbene konstruk.
Beno HočevarKONO B d.o.o.Odg. projektant / zunanja ureditev, prestavitev kanalizacije in vode
Jožef PustIMP Projektivni biro d.d.Odg. projektant / strojne inštalacije
Jure Božič, David RupnikElsing d.o.o.Odg. projektant / projektant / elektro inštalacije
Dušan KavčičDekatel d.o.o.Odg. projektant / telekomunikacijski priključek
 
Strokovni nadzor:
ImePodjetjeFunkcija
Tanja BeštertmGRA d.o.o.Gradbeni nadzor – glavni nadzornik
Marko RepovštmGRA d.o.o.Gradbeni nadzor
Franc MrhartmGRA d.o.o.Strojni nadzor
Brane BevcElsing d.o.o.Vodja projekta investitorja / Elektro nadzor
 
Glavni izvajalci del:
PodjetjeObseg del
GP Bežigrad d.d.Glavni izvajalec del
Alu projekt Kamnik d.o.o.Izvajalec fasade in Al zaključnih del
MPGE Grosuplje d.o.o.Izvajalec strojnih inštalacij
Energomont d.d.Izvajalec elektro inštalacij
Duka oprema d.o.o.Pisarniško pohištvo
Vrtnarstvo Brodar s.p.Zasaditev okolice
Elsing Inženiring O podjetju

Družbeniki v novem združenem podjetju Sinabit

Z začetkom leta 2007 smo postali manjšinski družbenik podjetja Sinabit, največjega slovenskega podjetja za avtomatizacijo in informatizacijo, ki je nastalo z združevanjem štirih slovenskih podjetij: Synateca – program Sistemi za avtomatizacijo in informatizacijo, Abita, Aron inženiringa in Vran inženiringa. Prav Vran Inženiring, nekdanje Elsingovo hčerinsko podjetje, smo pri Elsingu »prispevali« v združeno podjetje, ki bo skladno z dogovorom o strateškem partnerstvu ohranilo vse blagovne znamke povezanih družb. Gre za skupen korak s partnerskim podjetjem Synatec, s katerim nas druži dolgoletno sodelovanje. V Elsingu smo prepričani, da bo Sinabit tako domačemu kot tudi tujemu tržišču lahko ponudil velik potencial znanja na področju avtomatizacije in informatizacije. Več informacij o novonastalem podjetju najdete na www.sinabit.si.

Elsing Inženiring O podjetju
Nova lokacija elsing stavba

Nova lokacija

Večletna želja po lastni poslovni stavbi je dozorela z dokončanjem novega, modernega objekta na Jazbečevi poti 20, v neposredni bližini stare lokacije. Pri gradnji smo upoštevali najvišje ekološke standarde. Varčna stavba je zgrajena kakovostno, z ustrezno toplotno izolacijo ter vrhunskim uravnavanjem ogrevanja, hlajenja in razsvetljave. Za zalivanje rastlin okolice uporabljamo deževnico, na strehi objekta proizvajamo solarno električno energijo, z ločenim zbiranjem odpadkov pa skrbimo za čim manjšo obremenitev okolja. Sodobni prostori v skupni površini skoraj 1.000 kv. metrov omogočajo prijetno delo zaposlenim in zagotavljajo optimalno okolje za poslovanje.

Elsing Inženiring O podjetju

Celovita prenova grafične podobe podjetja

Po 13 letih poslovanja je podjetje Elsing Inženiring dobilo tudi novo celostno grafično podobo. Nov logotip vsebuje več sporočil in pomenov: trije “loki” v prepletu ponazarjajo neuničljivo energijo, ki iz ene oblike prehaja v drugo in se nikoli ne izniči. Loki so samostojni , pa vendar prepleteni, vsak deluje zase, vendar skupaj tvorijo celoto, ki simbolu daje novo kakovost. Loki so trije, kot so trije tudi lastniki podjetja.

Celovita prenova grafične podobe podjetja elsing logo 1

Nova celostna podoba je moderna, vendar hkrati preprosta. Odraža začetek novega cikla rasti podjetja Elsing, pri čemer nekatere temeljne vrednote ostajajo iste kot pred 13 leti, ko so Jure Božič, Janez Kokalj in Brane Bevc ustanovili podjetje: poštenost, strokovnost, odgovornost in organiziranost, ob tem pa še izkušenost in preudarnost, ki so si jih pridobili v vsem tem času.

Elsing Inženiring O podjetju