Krka je dobila nagrado IZS za inovativen pristop pri inženirski dejavnosti krka sinteza b

Krka je dobila nagrado IZS za inovativen pristop pri inženirski dejavnosti

Na slavnostni akademiji, ki jo je ob deseti obletnici svojega delovanja organizirala Inženirska zbornica Slovenije (IZS), so prvič podelili nagrado za inovativen pristop pri inženirski dejavnosti. Med tremi nagrajenci je bila tudi Krka, s svojim projektom Sinteza IV.

V obrazložitvi nagrade je med drugim zapisano, da »Sinteza IV predstavlja enega pomembnejših objektov sinteze farmacevtskih učinkovin v tem delu Evrope in visok nivo inovativnega znanja, proizvodne fleksibilnosti in učinkovitosti ter varnosti za okolje«. V obrazložitvi so navedena tudi podjetja, ki so skupaj z domačimi strokovnjaki realizirala ta obsežen in zahteven projekt. Ponosni smo, da je med njimi tudi Elsing Inženiring.

Kolegom v Krki čestitamo za to nagrado in jim želimo še veliko uspešnih projektov.

Več o tej nagradi in o objektu Sinteze IV si lahko ogledate na spletnih straneh IZS in Krke.

Elsing Inženiring Projekti

Novosti na področju krmilne in stikalne tehnike

V novi številki Informatorja, strokovne revije, ki jo pripravljamo skupaj s partnerskim podjetjem Kolektor Synatec so predstavljene nekatere novosti krmilne in stikalne tehnike zastopanih partnerskih podjetij. Rubrika »naš nasvet« je tokrat namenjena zagotavljanju ustrezne IP zaščite znotraj stikalnih blokov, »naša rešitev« pa tokrat predstavlja kontrolo suhega teka črpalk v eksplozijsko ogroženih okoljih, ki je po uveljavitvi nove evropske zakonodaje zelo aktualna. Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator

Telekomov center GSM omrežja na Kosovu se gradi po naših načrtih

Telekom skupaj s svojima hčerinskima podjetjema MOBITEL in iPKO NET na Kosovu gradi novo omrežje GSM. Ker se od ponudnika telekomunikacijskih storitev danes pričakuje in zahteva največja zanesljivost delovanja, smo v projektnih rešitvah elektroinštalacij v IT-centrih upoštevali sodobne smernice. Napajanje ključnih naprav, kot so GSM centrala in glavni strežniki (serverji), je podvojeno, primarni vir električne energije je nova kontejnerska transformatorska postaja moči 1 MVA, sekundarni vir pa predstavljata dva dizelska električna agregata moči 500 kVA. Sistem napajanja je zasnovan tako, da ključni porabniki ostanejo napajani tudi v primeru izpada mreže in enega agregata. Na terciarnem nivoju ima GSM centrala krajšo avtonomijo zagotovljeno s svojimi baterijami, medtem ko so strežniki redundantno napajani iz dveh brezprekinitvenih napajalnikov (UPS) in inteligentnega distribucijskega modula. Za ustrezen nadzor nad infrastrukturo centra skrbi CNS sistem. Ob tako imenovanem tehnološkem delu centra bo tudi sodoben poslovni objekt, v bodoče pa še multimedijski center. Elsing je za celoten center načrtoval elektroenergetsko napajanje, CNS, razsvetljavo, malo moč, strelovod in izenačevanje potencialov ter univerzalno ožičenje.

Elsing Inženiring Projekti

Elsing ponovno potrdil certifikat ISO 9001:2000

SIQ je septembra v Elsingu opravil redno presojo sistema vodenja kakovosti. Presoja je potrdila, da podjetje vzdržuje in razvija sistem skladno z zahtevami standarda ISO9001:2000. Iz poročila o presoji izhaja, da je bilo poslovanje podjetja v prvih osmih mesecih zelo dobro, vodenje podjetja pa usmerjeno dolgoročno. To potrjujejo investicija v nove poslovne prostore, zaposlitev novih strokovnjakov in kakovost kot sestavni del vseh procesov, ki se izvajajo v podjetju. Vsi procesi so informatizirani in podprti z ustreznimi kazalniki. Informatizacija, ki je plod lastnega razvoja, je naravnana razvojno in je odprta za nove pobude in izboljšave. Vse naštete dejavnosti podjetja in pridobljeni certifikat so potrditev dobrega dela elsingovih strokovnjakov, predvsem pa zagotovilo strankam, da bo delo opravljeno na najvišji kakovostni ravni.

Elsing Inženiring O podjetju

Standardizacija v eksplozijskem okolju

Standardizacija v eksplozijskem okolju dvs logo

Letošnjega Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije se Elsing Inženiring skupaj s partnerskim podjetjem Kolektor Synatec udeležuje s strokovnim referatom Standardizacija v Ex-okolju, ki ga bo udeležencem predstavil tehnični svetovalec v podjetju Elsing, Vili Granda. Posvetovanje bo letos že 17. po vrsti in bo potekalo na Rogli 18. in 19. oktobra.

Standardizacija za naprave v eksplozijsko ogroženi atmosferi se je v zadnjih letih precej spreminjala, spremembe pa lahko pričakujemo tudi vnaprej, saj glede na določila ATEX direktive vsa področja še vedno niso povsem urejena. Ne le to: medsebojno se morajo uskladiti tudi različni standardizacijski organi po svetu, saj se je razvoj zakonodaje in standardizacije po svetu oblikoval različno, zaradi česar je prihajalo tudi do različnih rešitev v standardih. Evropski standardi, ki so se pod okriljem CENELEC-a (European Committee for Electrotechnical Standardization) izoblikovali bolj na nemški praksi, so trenutno še veljavni, nadomeščajo pa jih harmonizirani standardi v okrilju IEC (International Electrotechnical Commission).

Elsing Inženiring Izobraževanja

Okrepljena strokovna ekipa

V prvi polovici leta smo v Elsingu razširili strokovni team s tremi novimi strokovnjaki in s tem povečali število redno zaposlenih na 16. Naši ekipi so se priključili projektanta Marko Cerar in Dane Halić ter odgovorni projektant Edo Strah. Vsi so se hitro vključili v novo delovno okolje in že suvereno sodelujejo pri naših novih projektih. S svojim strokovim znanjem prispevajo svoj delež k uspešnemu poslovanju podjetja, zato lahko naši naročniki od osvežene Elsingove ekipe tudi v prihodnje pričakujete kakovostno in učinkovito opravljeno delo.

Elsing Inženiring O podjetju
Zaključen velik inženirski projekt v Calcitu calcit stavba b

Zaključen velik inženirski projekt v Calcitu

V družbi Calcit smo zaključili velik in zahteven inženirski projekt za proizvodnjo mokrih kalcitnih polnil. Električna konična moč celotnega postroja je preko 3 MVA. Najmočnejši porabniki so mlini z nazivno močjo 550 kW, ki so krmiljeni s pomočjo frekvenčnih pretvornikov. Proizvodni objekt napaja transformatorska postaja v kateri sta dva transformatorja 20/0,4 kVA; 1600 kVA in 20/0,69; 2500 kVA. Celoten tehnološki postroj in energetika objekta sta vodena računalniško.

Elsing Inženiring Projekti
Seminar Strojegradnja seminar strojegradnja

Seminar Strojegradnja

Elsingovi strokovnjaki s(m)o spet dejavni na izobraževalnem področju. Za naše kupce in poslovne partnerje v aprilu pripravljamo seminar Strojegradnja. Seminar, ki ga organiziramo v sodelovanju s partnerskim podjetjem Synatec, je namenjen elektro projektantom, tehnologom in konstruktorjem v strojegradnji in vzdrževanju ter vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z izbiro elektro elementov za stroje in naprave.
O izboru in dimenzioniranju gradnikov električnega stikalnega bloka bosta govorila Janez Kokalj, tehnični direktor v Elsing Inženiringu, ter Slavko Munih, ki v podjetju Synatec skrbi za prodajo in svetovanje. V drugem delu seminarja bo o izbiri in uporabi gradnikov za izvedbo varnostnih funkcij na stroju predaval Ladislav Kolednik, Synatec. Seminar bosta zaključila Igor Jug in Iztok Jereb, Synatec, s predavanjem o krmilni tehniki v strojegradnji.

Seminar bo izveden dvakrat, in sicer 24. aprila v Mariboru, v Hotelu Arena, in 26. aprila v Ljubljani, v prostorih tovarne Belinka.

Program in prijava

Elsing Inženiring Izobraževanja
Izobraževanje: Protieksplozijska zaščita nacrtovanje instalacij b

Izobraževanje: Protieksplozijska zaščita

V torek, 6. marca, od 13:00 do 16:30 vabljeni na izobraževanje z naslovom Protieksplozijska zaščita, graditev objektov v protieksplozijski zaščiti, vgradnja in vzdrževanje opreme, varnost in varovanje zdravja delavcev. Izobraževalni program poteka v okviru Akademije za izobraževanje pod okriljem Inženirske zbornice Slovenije na Jarški cesti 10b v Ljubljani. Del programa, ki se nanaša na električno opremo in instalacije v eksplozijskih območjih bo izvedel Jure Božič, direktor družbe Elsing Inženiring. S tem pri Elsingu samo nadaljujemo svoje poslanstvo. Prepričani smo, da je potrebno znanja, ki jih pridobivamo, deliti s svojimi kolegi in strankami, saj nam le splošno tehnološko razvito okolje lahko ponudi še več izzivov.

Celoten program lahko poiščete na spletnem naslovu www.izs.si, kjer najdete tudi vse podatke za prijavo. Dodatne informacije dobite pri IZS, na telefonski številki 01/547 33 17 pri gospe Poloni Okretič.

Elsing Inženiring Izobraževanja

Kdo vse je »kriv« za naš novi poslovni objekt

Kdo vse je »kriv« za naš novi poslovni objekt podelitev b

Čeprav se je sklepno dejanje selitve v novo poslovno stavbo na Jazbečevi 20 v Nadgorici zgodilo s slovesnim odprtjem 11. januarja 2007, pa so aktivnosti, povezane z našo novo hiško in naložbo vanjo, začele potekati že veliko prej. Prvi korak je bil storjen leta 2000, ko smo kupili prvo polovico zemljišča, ki smo ji leta 2003 priključili še drugo polovico. Na površini 1898 m2 je zrasla naša nova poslovna stavba, ki v treh etažah obsega skoraj 1.000 m2 uporabnih površin. Po tem, ko smo leta 2004 naročili dve neodvisni idejni zasnovi (IDZ), smo se leta 2005 odločili za zasnovo arhitekta Milana Marušiča in še isto leto pridobili vso potrebno projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje. Pred koncem leta 2005 smo podpisali gradbeno pogodbo, sredi januarja 2006 pa začeli z gradnjo, ki smo jo v enajstih mesecih uspešno dokončali. Vsi ti podatki so nedvoumen dokaz, da smo pri delu projektiranja in izvedbe, torej pri našem osnovnem poslu, hitri in učinkoviti. Seveda nam to ne bi uspelo brez odličnih sodelavcev, ki so krivi za uspešno izpeljano investicijo. Zato vsem še enkrat hvala!

     Projektno dokumentacijo so izdelali:
ImePodjetjeFunkcija
Milan MarušičTamar d.o.o.Vodja projekta/ arhitekt, projektantski nadzor
Mojca Kalan ŠabecŠABEC KALAN s. p.Vodilna mapa
Milan SorčProject d.o.o.Odg. projektant / Gradbene konstruk.
Beno HočevarKONO B d.o.o.Odg. projektant / zunanja ureditev, prestavitev kanalizacije in vode
Jožef PustIMP Projektivni biro d.d.Odg. projektant / strojne inštalacije
Jure Božič, David RupnikElsing d.o.o.Odg. projektant / projektant / elektro inštalacije
Dušan KavčičDekatel d.o.o.Odg. projektant / telekomunikacijski priključek
 
Strokovni nadzor:
ImePodjetjeFunkcija
Tanja BeštertmGRA d.o.o.Gradbeni nadzor – glavni nadzornik
Marko RepovštmGRA d.o.o.Gradbeni nadzor
Franc MrhartmGRA d.o.o.Strojni nadzor
Brane BevcElsing d.o.o.Vodja projekta investitorja / Elektro nadzor
 
Glavni izvajalci del:
PodjetjeObseg del
GP Bežigrad d.d.Glavni izvajalec del
Alu projekt Kamnik d.o.o.Izvajalec fasade in Al zaključnih del
MPGE Grosuplje d.o.o.Izvajalec strojnih inštalacij
Energomont d.d.Izvajalec elektro inštalacij
Duka oprema d.o.o.Pisarniško pohištvo
Vrtnarstvo Brodar s.p.Zasaditev okolice
Elsing Inženiring O podjetju