Projektiranje, vodenje in nadziranje del za protieksplozijsko zaščito

IZS je v okviru svojih rednih izobraževalnih aktivnosti v decembru izvedla tudi izobraževanje na temo protieksplozijske zaščite. Namenjeno je bilo projektantom, vodjem del in nadzornikom del v eksplozijsko ogroženih okoljih.

Projektiranje, vodenje in nadziranje del za protieksplozijsko zaščito logo izs etz

Izobraževanje so izvedli v sodelovanju z Elektrotehniško zvezo Slovenije, kjer kot predavatelja sodelujeta tudi tehnični direktor Janez Kokalj in direktor Jurij Božič. Tema njunega predavanja je bila: Novosti pri električni opremi in inštalacijah v eksplozijskih okoljih. V okviru teme so bile predstavljene novosti zakonodaje, standardizacije in dobre inženirske prakse. Direktor Jurij Božič je podrobno predstavil vsebino novega standarda SIST EN 60079-14:2014, Načrtovanje, izbira in namestitev električnih inštalacij, na koncu pa na kratko predstavil še nov standard SIST TP CLC/TR 60079-33:2015, ki govori o novi vrsti protieksplozijske zaščite: Ex s. Janez Kokalj, tehnični direktor, je predstavil novosti zaščite lastna varnost Exi, s poudarkom na praktičnih rešitvah instrumentacije za coni eksplozijske ogroženosti 2 in 22.

Več informacij: www.izs.si/nc/izobrazevanja/izobrazevanja-izs/izobrazevanje/?izoId=MSE-15%2F12

Elsing Inženiring Tehnologija