Projektiranje, vodenje in nadziranje del za protieksplozijsko zaščito

Projektiranje, vodenje in nadziranje del za protieksplozijsko zaščito logo izs etz

IZS je v okviru svojih rednih izobraževalnih dejavnosti septembra izpeljala tudi izobraževanje na temo protieksplozijske zaščite. Namenjeno je bilo projektantom, vodjem del in nadzornikom del v eksplozijsko ogroženih okoljih. Izobraževanje so izvedli v sodelovanju z Elektrotehniško zvezo Slovenije, kjer kot predavatelja sodelujeta tudi Janez Kokalj, tehnični direktor in Jurij Božič, direktor. Tema njunega predavanja je bila: Novosti pri električni opremi in inštalacijah v eksplozijskih okoljih. V okviru teme so bile predstavljene novosti zakonodaje in standardizacije. Predstavljene so bile tudi nekatere tehnične novosti, kot so problematika staranja fluorescentnih svetilk v eksplozijsko ogroženih okoljih, sistemi za kontrolirano ozemljevanje mobilnih naprav, procesna vodila, brezžične tehnologije in omrežni priključek v Ex okolju. Posebna pozornost je bila namenjena novim sistemom označevanje opreme, izdelane v pritieksplozijski zaščiti.

Več »

Elsing Inženiring Izobraževanja