Obdobje ozaveščanja o pomenu energetske učinkovitosti

V podjetju Elsing Inženiring se do okolja ves čas delovanja obnašamo zelo odgovorno. Tega ne izkazujemo samo s sistemom vodenja kakovosti podjetja, v katerega smo vključili tudi elemente standardov ISO 14001 in ISO 50001, ampak tudi s svojim poslovnim objektom, v katerem smo upoštevali elemente trajnostne gradnje (fotovoltaična elektrarna na strehi objekta, uporaba deževnice, pametne instalacije za regulacijo ogrevanja in razsvetljave, uporaba LED svetil) in v katerem delujemo tako, da okolje čim manj obremenjujejo.

Tudi pri svojem projektnem delu se na področju okolja in energetske učinkovitosti trudimo naročnikom poiskati čim bolj racionalne inženirske rešitve v smislu trajnostnega razvoja. V zadnjem obdobju smo na trgu zaznali opazen premik v dejanskem ozaveščanju o tej problematiki in tako lahko s ponosom zapišemo, da smo sodelovali pri različnih konkretnih projektih, ki so imeli za cilj učinkovitejšo rabo energije. Nekateri od teh projektov so bili tudi javno opaženi oziroma celo nagrajeni (Ljubljanske mlekarne, Lek, …).

Tovrstne projekte lahko razdelimo v tri skupine:

  1. Vgradnja energetsko učinkovitejših tehnoloških postopkov, naprav in inštalacij (Ljubljanske mlekarne, Lek …).
  2. Vgradnja obnovljivih in energetsko učinkovitejših virov energije (Butan, Petrol).
  3. Vgradnja merilnih in telemetrijskih sistemov, ki omogočajo vzpostavitev energetskega managementa (Talum, Plinovodi, Adria plin).

Pri uspešni izvedbi tovrstnih projektov so nam koristila kompleksna znanja energetike, avtomatizacije in vodenja procesov ter dolgoletne izkušnje, ki smo jih pridobili pri svojem dosedanjem delu.

Več o projektih si lahko preberete v seznamu in opisu naših referenc.

Elsing Inženiring Projekti