Potrjen certifikat za sistem vodenja kakovosti po ISO 9001:2008 certifikat iso 2008 b

Potrjen certifikat za sistem vodenja kakovosti po ISO 9001:2008

Potrjen certifikat za sistem vodenja kakovosti po ISO 9001:2008 certifikat iso 2008 eng b

Na obnovitveni presoji za Certifikat ISO 9001 smo v podjetju Elsing potrdili, da uspešno izvajamo, vzdržujemo in razvijamo sistem vodenja kakovosti po ISO9001. Sistem smo prilagodili zahtevam standarda ISO9001:2008 in pridobili nov certifikat.

Iz poročila certifikacijske presoje med drugim izhaja, da je poslovanje v podjetju Elsing uspešno, da je vzpostavljen trajen sistem izobraževanja in izboljševanja, kar potrjujejo tudi novo pridobljeni certifikati o usposobljenosti. Procesi v podjetju so obvladovani, podprti z ustreznimi kazalniki in hkrati odprti za izboljšave. Izvedena je bila poglobljena analiza zahtev standarda 9001:2008, na osnovi tega pa sprožene določene spremembe v samem sistemu vodenja kakovosti. Zaključki certifikacijskega poročila so spodbuda in priložnost za nadaljnje izboljševanje sistema vodenja kakovosti.

Elsing Inženiring O podjetju