1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 3. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 4. Certificiran kabelski prehod
 5. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 6. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 7. Industrijska transformatorska postaja
 8. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 11. Transportni sistemi, premog
 12. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 13. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 14. Industrijski računalnik v procesni industriji
 15. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 16. Kotlovnica, kotel
 17. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Klima naprava, industrija
 19. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 20. Certificirani kabelski prehodi
 21. Zahtevni napajalni sistemi
 22. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 23. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 24. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 25. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Industrijska transformatorska postaja
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 

Če ste visoko strokovno usposobljen in razvojno naravnan strokovnjak elektrotehnike,
 • če vas zanimajo področja komerciale in marketinga,
 • če vas zanima vodenje najzahtevnejših domačih in tujih projektov,
 • če ste ambiciozni in podjetni, pripravljeni na osebni razvoj, sodobne domače in predvsem tuje izzive,
 • če ste samostojni in hkrati timsko naravnani,
 • če vas zanima delo v manjšem podjetju in kreativnem okolju,
 • če imate mednarodne izkušnje,
 • če ste motivirani za pridobivanje novih kupcev v tujini.
vas vabimo, da se pridružite našemu podjetju.

Vašo predstavitev nam lahko pošljete na naslov zaposlitev@elsing.si.

Vse prijave bomo obravnavali strogo diskretno.


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.