1. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 2. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 3. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 5. Transportni sistemi, premog
 6. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 7. Certificiran kabelski prehod
 8. Industrijska transformatorska postaja
 9. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 10. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 11. Industrijski računalnik v procesni industriji
 12. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 13. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 14. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 15. Kotlovnica, kotel
 16. Certificirani kabelski prehodi
 17. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 19. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 20. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 21. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 22. Strelovodi in ozemljitve
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Klima naprava, industrija
 25. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 26. Zahtevni napajalni sistemi
 27. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 

Če ste visoko strokovno usposobljen in razvojno naravnan strokovnjak elektrotehnike,
 • če vas zanimajo področja komerciale in marketinga,
 • če vas zanima vodenje najzahtevnejših domačih in tujih projektov,
 • če ste ambiciozni in podjetni, pripravljeni na osebni razvoj, sodobne domače in predvsem tuje izzive,
 • če ste samostojni in hkrati timsko naravnani,
 • če vas zanima delo v manjšem podjetju in kreativnem okolju,
 • če imate mednarodne izkušnje,
 • če ste motivirani za pridobivanje novih kupcev v tujini.
vas vabimo, da se pridružite našemu podjetju.

Vašo predstavitev nam lahko pošljete na naslov zaposlitev@elsing.si.

Vse prijave bomo obravnavali strogo diskretno.


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.