1. Klima naprava, industrija
 2. Industrijska transformatorska postaja
 3. Zahtevni napajalni sistemi
 4. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 5. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 6. Strelovodi in ozemljitve
 7. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 8. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 10. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 11. Certificirani kabelski prehodi
 12. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 13. Kotlovnica, kotel
 14. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Certificiran kabelski prehod
 16. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 17. Industrijski računalnik v procesni industriji
 18. Industrijska transformatorska postaja
 19. Razsvetljava in kabelske trase
 20. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 21. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 22. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 23. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 24. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 26. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 27. Transportni sistemi, premog
 

Če ste visoko strokovno usposobljen in razvojno naravnan strokovnjak elektrotehnike,
 • če vas zanimajo področja komerciale in marketinga,
 • če vas zanima vodenje najzahtevnejših domačih in tujih projektov,
 • če ste ambiciozni in podjetni, pripravljeni na osebni razvoj, sodobne domače in predvsem tuje izzive,
 • če ste samostojni in hkrati timsko naravnani,
 • če vas zanima delo v manjšem podjetju in kreativnem okolju,
 • če imate mednarodne izkušnje,
 • če ste motivirani za pridobivanje novih kupcev v tujini.
vas vabimo, da se pridružite našemu podjetju.

Vašo predstavitev nam lahko pošljete na naslov zaposlitev@elsing.si.

Vse prijave bomo obravnavali strogo diskretno.


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.