1. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 2. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 3. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Transportni sistemi, premog
 5. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 8. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Razsvetljava in kabelske trase
 11. Certificiran kabelski prehod
 12. Kotlovnica, kotel
 13. Zahtevni napajalni sistemi
 14. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 15. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 16. Strelovodi in ozemljitve
 17. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Certificirani kabelski prehodi
 19. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 20. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 21. Industrijski računalnik v procesni industriji
 22. Klima naprava, industrija
 23. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 24. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 25. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Industrijska transformatorska postaja
 

Če ste visoko strokovno usposobljen in razvojno naravnan strokovnjak elektrotehnike,
 • če vas zanimajo področja komerciale in marketinga,
 • če vas zanima vodenje najzahtevnejših domačih in tujih projektov,
 • če ste ambiciozni in podjetni, pripravljeni na osebni razvoj, sodobne domače in predvsem tuje izzive,
 • če ste samostojni in hkrati timsko naravnani,
 • če vas zanima delo v manjšem podjetju in kreativnem okolju,
 • če imate mednarodne izkušnje,
 • če ste motivirani za pridobivanje novih kupcev v tujini.
vas vabimo, da se pridružite našemu podjetju.

Vašo predstavitev nam lahko pošljete na naslov zaposlitev@elsing.si.

Vse prijave bomo obravnavali strogo diskretno.


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.