1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 3. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 4. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 5. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 6. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 7. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 8. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 9. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 10. Certificiran kabelski prehod
 11. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 15. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 18. Certificirani kabelski prehodi
 19. Industrijska transformatorska postaja
 20. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 21. Klima naprava, industrija
 22. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Kotlovnica, kotel
 24. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 25. Industrijski računalnik v procesni industriji
 26. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 27. Zahtevni napajalni sistemi
 

Če ste visoko strokovno usposobljen in razvojno naravnan strokovnjak elektrotehnike,
 • če vas zanimajo področja komerciale in marketinga,
 • če vas zanima vodenje najzahtevnejših domačih in tujih projektov,
 • če ste ambiciozni in podjetni, pripravljeni na osebni razvoj, sodobne domače in predvsem tuje izzive,
 • če ste samostojni in hkrati timsko naravnani,
 • če vas zanima delo v manjšem podjetju in kreativnem okolju,
 • če imate mednarodne izkušnje,
 • če ste motivirani za pridobivanje novih kupcev v tujini.
vas vabimo, da se pridružite našemu podjetju.

Vašo predstavitev nam lahko pošljete na naslov zaposlitev@elsing.si.

Vse prijave bomo obravnavali strogo diskretno.


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.