1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 3. Zahtevni napajalni sistemi
 4. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 5. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 6. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 7. Klima naprava, industrija
 8. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 9. Industrijska transformatorska postaja
 10. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 12. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 13. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 14. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 15. Certificirani kabelski prehodi
 16. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 17. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 18. Transportni sistemi, premog
 19. Industrijski računalnik v procesni industriji
 20. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Kotlovnica, kotel
 24. Industrijska transformatorska postaja
 25. Certificiran kabelski prehod
 26. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 27. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 

Če ste visoko strokovno usposobljen in razvojno naravnan strokovnjak elektrotehnike,
 • če vas zanimajo področja komerciale in marketinga,
 • če vas zanima vodenje najzahtevnejših domačih in tujih projektov,
 • če ste ambiciozni in podjetni, pripravljeni na osebni razvoj, sodobne domače in predvsem tuje izzive,
 • če ste samostojni in hkrati timsko naravnani,
 • če vas zanima delo v manjšem podjetju in kreativnem okolju,
 • če imate mednarodne izkušnje,
 • če ste motivirani za pridobivanje novih kupcev v tujini.
vas vabimo, da se pridružite našemu podjetju.

Vašo predstavitev nam lahko pošljete na naslov zaposlitev@elsing.si.

Vse prijave bomo obravnavali strogo diskretno.


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.