1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 3. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 4. Klima naprava, industrija
 5. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 6. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 7. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 8. Industrijska transformatorska postaja
 9. Certificirani kabelski prehodi
 10. Strelovodi in ozemljitve
 11. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 12. Kotlovnica, kotel
 13. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 14. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 15. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 16. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 17. Industrijski računalnik v procesni industriji
 18. Transportni sistemi, premog
 19. Zahtevni napajalni sistemi
 20. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 21. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Razsvetljava in kabelske trase
 24. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 25. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 27. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 Industrija            Procesno vodenje            Energetika            ZgradbeProjekti v letu 2019
Projekti v letu 2018
Projekti v letu 2017
Projekti v letu 2016
Projekti v letu 2015
Projekti v letu 2014
Projekti v letu 2013
Projekti v letu 2012
Projekti v letu 2011
Projekti v letu 2010
Projekti v letu 2009
Projekti v letu 2008
Projekti v letu 2007
Projekti v letu 2006
Projekti v letu 2005
Projekti v letu 2004
Projekti v letu 2003
Projekti v letu 2002
Projekti v letu 2001
Projekti v letu 2000
Projekti v letu 1999
Projekti v letu 1998
Projekti v letu 1997
Projekti v letu 1996
Projekti v letu 1995
Projekti v letu 1994

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.