1. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 2. Industrijska transformatorska postaja
 3. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 4. Razsvetljava in kabelske trase
 5. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 6. Kotlovnica, kotel
 7. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 8. Industrijska transformatorska postaja
 9. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 10. Zahtevni napajalni sistemi
 11. Certificirani kabelski prehodi
 12. Industrijski računalnik v procesni industriji
 13. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 15. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 16. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 19. Strelovodi in ozemljitve
 20. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 21. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 23. Certificiran kabelski prehod
 24. Klima naprava, industrija
 25. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 26. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 27. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 Industrija            Procesno vodenje            Energetika            ZgradbeProjekti v letu 2019
Projekti v letu 2018
Projekti v letu 2017
Projekti v letu 2016
Projekti v letu 2015
Projekti v letu 2014
Projekti v letu 2013
Projekti v letu 2012
Projekti v letu 2011
Projekti v letu 2010
Projekti v letu 2009
Projekti v letu 2008
Projekti v letu 2007
Projekti v letu 2006
Projekti v letu 2005
Projekti v letu 2004
Projekti v letu 2003
Projekti v letu 2002
Projekti v letu 2001
Projekti v letu 2000
Projekti v letu 1999
Projekti v letu 1998
Projekti v letu 1997
Projekti v letu 1996
Projekti v letu 1995
Projekti v letu 1994

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.