1. Industrijski računalnik v procesni industriji
 2. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 3. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 4. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 5. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 6. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 7. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 8. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 10. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 11. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 12. Zahtevni napajalni sistemi
 13. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 14. Razsvetljava in kabelske trase
 15. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 16. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Transportni sistemi, premog
 19. Certificirani kabelski prehodi
 20. Klima naprava, industrija
 21. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Certificiran kabelski prehod
 23. Industrijska transformatorska postaja
 24. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 25. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 26. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 Industrija            Procesno vodenje            Energetika            ZgradbeProjekti v letu 2020
Projekti v letu 2019
Projekti v letu 2018
Projekti v letu 2017
Projekti v letu 2016
Projekti v letu 2015
Projekti v letu 2014
Projekti v letu 2013
Projekti v letu 2012
Projekti v letu 2011
Projekti v letu 2010
Projekti v letu 2009
Projekti v letu 2008
Projekti v letu 2007
Projekti v letu 2006
Projekti v letu 2005
Projekti v letu 2004
Projekti v letu 2003
Projekti v letu 2002
Projekti v letu 2001
Projekti v letu 2000
Projekti v letu 1999
Projekti v letu 1998
Projekti v letu 1997
Projekti v letu 1996
Projekti v letu 1995
Projekti v letu 1994
Projekti v letu 1993Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.