1. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 2. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 3. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 4. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 5. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 6. Industrijska transformatorska postaja
 7. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 8. Kotlovnica, kotel
 9. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 10. Industrijski računalnik v procesni industriji
 11. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 12. Zahtevni napajalni sistemi
 13. Certificiran kabelski prehod
 14. Klima naprava, industrija
 15. Razsvetljava in kabelske trase
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 18. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 19. Strelovodi in ozemljitve
 20. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 21. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 22. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 23. Industrijska transformatorska postaja
 24. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 26. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 

Projekti v letu 2001
  
Rekonstrukcija črpališča in čistilne naprave Škofljica - JP VO-KA, Ljubljana
 
Zagon črpalk in aeratorjev (puhal) je delno direkten in delno preko frekvenčnih pretvornikov na osnovi merjenja pH in vsebnosti kisika v bazenu odpadnih vod. V procesu nastopajo še meritve nivoja, tlaka, pretoka in temperature. Vodenje in nadzor poteka lokalno preko "touch screen" operacijskega panela ali daljinsko iz centra vodenja preko radijskega modema.


nazaj na projekte v letu 2001

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.