1. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 2. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 3. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 4. Razsvetljava in kabelske trase
 5. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 6. Industrijska transformatorska postaja
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 9. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 10. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 11. Klima naprava, industrija
 12. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 13. Certificiran kabelski prehod
 14. Kotlovnica, kotel
 15. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Zahtevni napajalni sistemi
 19. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 20. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 22. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 23. Strelovodi in ozemljitve
 24. Transportni sistemi, premog
 25. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Certificirani kabelski prehodi
 

Projekti v letu 2001
  
Rekonstrukcija črpališča in čistilne naprave Škofljica - JP VO-KA, Ljubljana
 
Zagon črpalk in aeratorjev (puhal) je delno direkten in delno preko frekvenčnih pretvornikov na osnovi merjenja pH in vsebnosti kisika v bazenu odpadnih vod. V procesu nastopajo še meritve nivoja, tlaka, pretoka in temperature. Vodenje in nadzor poteka lokalno preko "touch screen" operacijskega panela ali daljinsko iz centra vodenja preko radijskega modema.


nazaj na projekte v letu 2001

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.