1. Razsvetljava in kabelske trase
 2. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 3. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Certificirani kabelski prehodi
 5. Strelovodi in ozemljitve
 6. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 7. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 8. Transportni sistemi, premog
 9. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 10. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 11. Klima naprava, industrija
 12. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 13. Kotlovnica, kotel
 14. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 15. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 17. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 18. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 19. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 20. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 21. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Zahtevni napajalni sistemi
 23. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 24. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 25. Industrijski računalnik v procesni industriji
 26. Certificiran kabelski prehod
 27. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 

Projekti v letu 2001
  
Rekonstrukcija črpališča in čistilne naprave Škofljica - JP VO-KA, Ljubljana
 
Zagon črpalk in aeratorjev (puhal) je delno direkten in delno preko frekvenčnih pretvornikov na osnovi merjenja pH in vsebnosti kisika v bazenu odpadnih vod. V procesu nastopajo še meritve nivoja, tlaka, pretoka in temperature. Vodenje in nadzor poteka lokalno preko "touch screen" operacijskega panela ali daljinsko iz centra vodenja preko radijskega modema.


nazaj na projekte v letu 2001

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.