1. Certificirani kabelski prehodi
 2. Strelovodi in ozemljitve
 3. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 4. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 5. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 6. Industrijska transformatorska postaja
 7. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 9. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 10. Klima naprava, industrija
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 13. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 14. Transportni sistemi, premog
 15. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 17. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 18. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 19. Zahtevni napajalni sistemi
 20. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 21. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 22. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 23. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Kotlovnica, kotel
 26. Industrijski računalnik v procesni industriji
 27. Certificiran kabelski prehod
 

Projekti v letu 2001
  
Rekonstrukcija črpališča Anžurjeva ulica - JP VO-KA, Ljubljana
 
črpališča zbirajo in prečrpavajo odpadno vodo v čistilne naprave. črpalke za prečrpavanje so različnih moči, zagon je direktni, preko naprav za mehki zagon ali preko frekvenčnih pretvornikov. Poleg meritev nivoja so v procesu še meritve tlaka in pretoka. Vodenje in nadzor poteka lokalno preko "touch screen" operacijskega panela ali daljinsko iz centra vodenja preko radijskega modema.


nazaj na projekte v letu 2001

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.