1. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 2. Razsvetljava in kabelske trase
 3. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 4. Industrijski računalnik v procesni industriji
 5. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Industrijska transformatorska postaja
 7. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Klima naprava, industrija
 11. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 12. Zahtevni napajalni sistemi
 13. Strelovodi in ozemljitve
 14. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 15. Certificiran kabelski prehod
 16. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 17. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 18. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 19. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 20. Certificirani kabelski prehodi
 21. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 24. Transportni sistemi, premog
 25. Kotlovnica, kotel
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 

Projekti v letu 2001
  
Rekonstrukcija črpališča Anžurjeva ulica - JP VO-KA, Ljubljana
 
črpališča zbirajo in prečrpavajo odpadno vodo v čistilne naprave. črpalke za prečrpavanje so različnih moči, zagon je direktni, preko naprav za mehki zagon ali preko frekvenčnih pretvornikov. Poleg meritev nivoja so v procesu še meritve tlaka in pretoka. Vodenje in nadzor poteka lokalno preko "touch screen" operacijskega panela ali daljinsko iz centra vodenja preko radijskega modema.


nazaj na projekte v letu 2001

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.