1. Kotlovnica, kotel
 2. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 3. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 4. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 5. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 6. Industrijski računalnik v procesni industriji
 7. Klima naprava, industrija
 8. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 13. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 14. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 15. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Transportni sistemi, premog
 19. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Zahtevni napajalni sistemi
 21. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 23. Razsvetljava in kabelske trase
 24. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 25. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Certificiran kabelski prehod
 

Projekti v letu 2016
  
Ogrevanje in ventilacija proizvodnih hal - ADK
 
ADK bo posodobil ogrevanje in ventilacijo proizvodnih hal. Krmiljenje IR plinskih seval in ventilatorjev v proizvodnih halah bo potekalo prek krmilnikov, ki bodo komunikacijsko povezani na centralni nadzorni sistem.

Podjetje ADK d.o.o. proizvaja zahtevne jeklene konstrukcije, kot so avtodvigala, gosenični žerjavi, bagri, vetrnice za vetrne elektrarne ... Proizvodnja poteka na treh lokacijah v Mariboru in okolici (Hoče, Dolane). Na vsaki lokaciji je večje število proizvodnih hal, ki imajo zaradi narave proizvodnje večje dimenzije. Hala v Mariboru je npr. velika 90 x 24 m in ima višino 10 m. Njihovo ogrevanje zato ne poteka na način, kot ga srečujemo pri "običajnih" prostorih. V halah se izvajajo dejavnosti, kot so razrezi (plazma, plamenski, laser), varjenje, brušenje, zaradi katerih je treba tudi učinkovito prezračevanje delovnega okolja.

V proizvodnih halah bo rekonstruirana regulacija ogrevanja in ventilacije. Obstoječ način ogrevanja in ventilacije je namreč ponekod izveden še prek relejske logike, drugje tudi že prek krmilnika, ni pa centralnega nadzora. Zato sta ogrevanje in ventilacija nenadzorovana, neoptimalna in posledično potratna.

Ogrevanje in ventilacija (ventilatorji za odses onesnaženega zraka) bo potekalo prek novih krmilnikov Siemens S7-1200. Nanje so povezani sevalniki, ventilatorji in temperaturne sonde. Krmilniki so prek Ethernet komunikacije povezani na centralni nadzorni sistem, iz katerega se vršita nadzor ter upravljanje ogrevanja in ventilacije.

Ogrevanje proizvodnih hal poteka s pomočjo plinskih sevalnih IR grelnikov proizvajalca Schwank. Hale so pri tem razdeljene na več t. i. ogrevalnih polj, znotraj katerih se v odvisnosti od meritev temperature (Pt100) vključujejo IR sevala. Pri IR sevalih gre za sevanje in ne za kondukcijo ali konvekcijo toplote. Zato ne gre toliko za ogrevanje zraka, pač pa površin. Posledično so Pt100 temperaturne sicer cenovno ugoden, a ne najbolj učinkovit način merjenja. Temu ustrezno je bilo treba za meritev temperature uporabiti več temperaturnih sond in jih za regulacijo uporabiti po določenem algoritmu.

Po halah se pomikajo tudi dvigala za prevoz obdelovancev. Dvigala se lahko ustavijo kjerkoli, tudi tik pred sevalom. Sevalo mora biti zato krmiljeno tako, da se v tem primeru izključi, saj bi sicer prišlo do lokalnega pregrevanja.


nazaj na projekte v letu 2016

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.