1. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 2. Zahtevni napajalni sistemi
 3. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 4. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Klima naprava, industrija
 6. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 8. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 9. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 10. Kotlovnica, kotel
 11. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 12. Certificiran kabelski prehod
 13. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 14. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 15. Transportni sistemi, premog
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 18. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 19. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 21. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 22. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 23. Strelovodi in ozemljitve
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 26. Industrijski računalnik v procesni industriji
 27. Razsvetljava in kabelske trase
 

Projekti v letu 2016
  
PE Baterije in potenciometri: Mešalnica pozitivne mase - ISKRA d.d.
 
Posodobitev mešalnice pozitivne mase za baterije z avtomatskim doziranjem surovin in mešanjem po recepturi. Izvedena je bila vgradnja strojne in elektro opreme za doziranje surovin iz vreč in big-bag-a ter posodobitev vodenja mešalnega procesa.

       
Upravljalni panel Krmilni sestav Mešalna posoda
Predmet projekta je bila posodobitev mešalnice za pripravo t. i. pozitivne mase za izdelavo profesionalnih baterij. Po izvedeni rekonstrukciji se glavne surovine v mešalno posodo dozirajo avtomatsko. Iz treh novih zalogovnikov, enega, ki se polni iz big-bag-a in iz dveh, ki se polnita iz vreč, se surovine dozirajo s pomočjo gibljivih polžnih dozatorjev z regulacijo hitrosti. S tem je omogočeno hitro in natančno doziranje posameznih komponent v mešalno posodo, ki je opremljena s tehtalnimi celicami. Krmiljen proces poteka saržno. Za nadzor in vnos posameznih receptur je uporabljen ustrezen operacijski panel.


nazaj na projekte v letu 2016

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.