1. Certificirani kabelski prehodi
 2. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 3. Kotlovnica, kotel
 4. Transportni sistemi, premog
 5. Certificiran kabelski prehod
 6. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 7. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Razsvetljava in kabelske trase
 9. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 10. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 11. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Strelovodi in ozemljitve
 13. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 14. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 15. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 16. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 17. Klima naprava, industrija
 18. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 19. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 20. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 21. Industrijska transformatorska postaja
 22. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 24. Industrijska transformatorska postaja
 25. Industrijski računalnik v procesni industriji
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 

Projekti v letu 2016
  
PE Baterije in potenciometri: Mešalnica pozitivne mase - ISKRA d.d.
 
Posodobitev mešalnice pozitivne mase za baterije z avtomatskim doziranjem surovin in mešanjem po recepturi. Izvedena je bila vgradnja strojne in elektro opreme za doziranje surovin iz vreč in big-bag-a ter posodobitev vodenja mešalnega procesa.

       
Upravljalni panel Krmilni sestav Mešalna posoda
Predmet projekta je bila posodobitev mešalnice za pripravo t. i. pozitivne mase za izdelavo profesionalnih baterij. Po izvedeni rekonstrukciji se glavne surovine v mešalno posodo dozirajo avtomatsko. Iz treh novih zalogovnikov, enega, ki se polni iz big-bag-a in iz dveh, ki se polnita iz vreč, se surovine dozirajo s pomočjo gibljivih polžnih dozatorjev z regulacijo hitrosti. S tem je omogočeno hitro in natančno doziranje posameznih komponent v mešalno posodo, ki je opremljena s tehtalnimi celicami. Krmiljen proces poteka saržno. Za nadzor in vnos posameznih receptur je uporabljen ustrezen operacijski panel.


nazaj na projekte v letu 2016

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.