1. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 2. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 3. Industrijski računalnik v procesni industriji
 4. Certificiran kabelski prehod
 5. Certificirani kabelski prehodi
 6. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Strelovodi in ozemljitve
 9. Transportni sistemi, premog
 10. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 11. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 12. Kotlovnica, kotel
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 18. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 19. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 20. Razsvetljava in kabelske trase
 21. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 22. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 23. Klima naprava, industrija
 24. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 25. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 

Projekti v letu 2015
  
Pregled petih poslovnih objektov na Hrvaškem in v Sloveniji - Studio Krištof
 
Ob prodaji, nakupu ali drugi obliki lastniškega upravljanja je ključnega pomena informacija o kondiciji nepremičnine, ki je predmet transakcije. To informacijo lahko pridobimo le z njenim natančnim pregledom. Ena od točk pregleda so tudi električne inštalacije.

V skupini strokovnjakov, ki jih je zbralo podjetje STUDIO KRIŠTOF, smo opravili skrbni pregled električnih inštalacij petih poslovnih objektov, v skupni površini več kot 36.000 m2. Pregled je vključeval tako preglede projektne in druge dokumentacije kot tudi samih objektov.

V okviru pregleda električnih inštalacij smo analizirali električno napajanje objektov (mreža, agregat, UPS sistemi, razpoložljivost, rezerve moči, merjenje energije), sisteme za glavni in pomožni razvod električne energije, uporabljene zaščitne ukrepe pred udarom električnega toka, varnostno razsvetljavo in druge sisteme aktivne požarne zaščite, notranjo in zunanjo zaščito pred prenapetostjo, dvigala in transportne sisteme, sisteme tehničnega varovanja, opremo delovnih mest, komunikacijsko opremo, sisteme za nadzor in daljinski prenos podatkov. Pri tem smo ocenjevali stanje tehničnih rešitev pri izgradnji objektov ter stanje vzdrževanja električnih inštalacij in vgrajenih sistemov. Posebej smo bili pozorni na morebitne izvedbe, ki niso v skladu z veljavno zakonodajo in na pomanjkljivosti, ki bi lahko kakor koli ogrožale varnost in zdravje uporabnikov objektov. Ob tem smo ocenili tudi stroške, ki bi nastali pri odpravi odkritih pomanjkljivosti.


   


Natančni in zanesljivi podatki so bistvenega pomena za sprejetje kakovostnih odločitev glede prodaje, oddaje, nakupa ali drugih oblik lastniškega upravljanja z nepremičninami.
Več o tej storitvi si lahko ogledate na povezavi www.duediligence.si/en/


nazaj na projekte v letu 2015

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.