1. Certificiran kabelski prehod
 2. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 3. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 5. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 6. Industrijska transformatorska postaja
 7. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 8. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Certificirani kabelski prehodi
 11. Industrijski računalnik v procesni industriji
 12. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 13. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 14. Kotlovnica, kotel
 15. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 16. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 17. Transportni sistemi, premog
 18. Industrijska transformatorska postaja
 19. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 20. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 21. Klima naprava, industrija
 22. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 24. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 25. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 26. Zahtevni napajalni sistemi
 27. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 

Projekti v letu 2014
  
Širitev pakirnega centra v LEK Lendava - LEK Lendava
 
Investitor, član skupine Sandoz, je izvedel širitev pakirnega centra v Lendavi. Širitev pakirnega centra je obsegala izgradnjo novih skladiščnih kapacitet in povečanje števila pakirnih linij.

Zgradilo se je novo visoko regalno (VRS) za približno 11.000 paletnih mest, nizko regalno (NRS) skladišče z vzorčevalnicami in povezovalni transportni hodnik z obstoječim objektom pakiranja.

Elsing je za ta projekt izdelal celotno projektno dokumentacijo električnih inštalacij ločeno za skladišče in pakirnico. Skladišče že obratuje, pakirnica pa se še izvaja.

Elektro načrti obsegajo:
 • Novo transformatorsko postajo 1x1600kVA,
 • razvod moči z napajanjem tehnologije,
 • notranjo in zunanjo razsvetljavo,
 • malo moč,
 • strelovod, ozemljitve in izenačevanje potencialov,
 • univerzalno ožičenje (komunikacije),
 • požarno javljanje,
 • tehnično varovanje (kontrola pristopa in videonadzor),
 • elektro instalacije za klimatizacijo in prezračevanje vključno s suho klimo in ostalo strojno energetiko.


nazaj na projekte v letu 2014

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.