1. Certificiran kabelski prehod
 2. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 3. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 4. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 5. Industrijska transformatorska postaja
 6. Industrijski računalnik v procesni industriji
 7. Certificirani kabelski prehodi
 8. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Zahtevni napajalni sistemi
 10. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 11. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 12. Klima naprava, industrija
 13. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 14. Industrijska transformatorska postaja
 15. Strelovodi in ozemljitve
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Kotlovnica, kotel
 18. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 19. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 23. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 24. Razsvetljava in kabelske trase
 25. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 26. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 27. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 

Projekti v letu 2014
  
Širitev pakirnega centra v LEK Lendava - LEK Lendava
 
Investitor, član skupine Sandoz, je izvedel širitev pakirnega centra v Lendavi. Širitev pakirnega centra je obsegala izgradnjo novih skladiščnih kapacitet in povečanje števila pakirnih linij.

Zgradilo se je novo visoko regalno (VRS) za približno 11.000 paletnih mest, nizko regalno (NRS) skladišče z vzorčevalnicami in povezovalni transportni hodnik z obstoječim objektom pakiranja.

Elsing je za ta projekt izdelal celotno projektno dokumentacijo električnih inštalacij ločeno za skladišče in pakirnico. Skladišče že obratuje, pakirnica pa se še izvaja.

Elektro načrti obsegajo:
 • Novo transformatorsko postajo 1x1600kVA,
 • razvod moči z napajanjem tehnologije,
 • notranjo in zunanjo razsvetljavo,
 • malo moč,
 • strelovod, ozemljitve in izenačevanje potencialov,
 • univerzalno ožičenje (komunikacije),
 • požarno javljanje,
 • tehnično varovanje (kontrola pristopa in videonadzor),
 • elektro instalacije za klimatizacijo in prezračevanje vključno s suho klimo in ostalo strojno energetiko.


nazaj na projekte v letu 2014

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.