1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Industrijska transformatorska postaja
 3. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 4. Certificiran kabelski prehod
 5. Transportni sistemi, premog
 6. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 8. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 9. Certificirani kabelski prehodi
 10. Zahtevni napajalni sistemi
 11. Klima naprava, industrija
 12. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 13. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 16. Industrijski računalnik v procesni industriji
 17. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 18. Industrijska transformatorska postaja
 19. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 20. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 21. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 23. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 25. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 26. Kotlovnica, kotel
 27. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 

Projekti v letu 2014
  
Širitev pakirnega centra v LEK Lendava - LEK Lendava
 
Investitor, član skupine Sandoz, je izvedel širitev pakirnega centra v Lendavi. Širitev pakirnega centra je obsegala izgradnjo novih skladiščnih kapacitet in povečanje števila pakirnih linij.

Zgradilo se je novo visoko regalno (VRS) za približno 11.000 paletnih mest, nizko regalno (NRS) skladišče z vzorčevalnicami in povezovalni transportni hodnik z obstoječim objektom pakiranja.

Elsing je za ta projekt izdelal celotno projektno dokumentacijo električnih inštalacij ločeno za skladišče in pakirnico. Skladišče že obratuje, pakirnica pa se še izvaja.

Elektro načrti obsegajo:
 • Novo transformatorsko postajo 1x1600kVA,
 • razvod moči z napajanjem tehnologije,
 • notranjo in zunanjo razsvetljavo,
 • malo moč,
 • strelovod, ozemljitve in izenačevanje potencialov,
 • univerzalno ožičenje (komunikacije),
 • požarno javljanje,
 • tehnično varovanje (kontrola pristopa in videonadzor),
 • elektro instalacije za klimatizacijo in prezračevanje vključno s suho klimo in ostalo strojno energetiko.


nazaj na projekte v letu 2014

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.