1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 3. Certificirani kabelski prehodi
 4. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 5. Industrijski računalnik v procesni industriji
 6. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 8. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 9. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Industrijska transformatorska postaja
 11. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 12. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 13. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 14. Industrijska transformatorska postaja
 15. Transportni sistemi, premog
 16. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 17. Kotlovnica, kotel
 18. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 19. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 20. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 23. Klima naprava, industrija
 24. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 25. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 26. Certificiran kabelski prehod
 27. Zahtevni napajalni sistemi
 

Projekti v letu 2014
  
Širitev pakirnega centra v LEK Lendava - LEK Lendava
 
Investitor, član skupine Sandoz, je izvedel širitev pakirnega centra v Lendavi. Širitev pakirnega centra je obsegala izgradnjo novih skladiščnih kapacitet in povečanje števila pakirnih linij.

Zgradilo se je novo visoko regalno (VRS) za približno 11.000 paletnih mest, nizko regalno (NRS) skladišče z vzorčevalnicami in povezovalni transportni hodnik z obstoječim objektom pakiranja.

Elsing je za ta projekt izdelal celotno projektno dokumentacijo električnih inštalacij ločeno za skladišče in pakirnico. Skladišče že obratuje, pakirnica pa se še izvaja.

Elektro načrti obsegajo:
 • Novo transformatorsko postajo 1x1600kVA,
 • razvod moči z napajanjem tehnologije,
 • notranjo in zunanjo razsvetljavo,
 • malo moč,
 • strelovod, ozemljitve in izenačevanje potencialov,
 • univerzalno ožičenje (komunikacije),
 • požarno javljanje,
 • tehnično varovanje (kontrola pristopa in videonadzor),
 • elektro instalacije za klimatizacijo in prezračevanje vključno s suho klimo in ostalo strojno energetiko.


nazaj na projekte v letu 2014

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.