1. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 2. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 3. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 4. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 5. Certificirani kabelski prehodi
 6. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 7. Zahtevni napajalni sistemi
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Industrijska transformatorska postaja
 11. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 13. Klima naprava, industrija
 14. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 15. Certificiran kabelski prehod
 16. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 17. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 18. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 19. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 20. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 21. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 23. Industrijska transformatorska postaja
 24. Kotlovnica, kotel
 25. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 26. Transportni sistemi, premog
 27. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 

Projekti v letu 2014
  
Širitev pakirnega centra v LEK Lendava - LEK Lendava
 
Investitor, član skupine Sandoz, je izvedel širitev pakirnega centra v Lendavi. Širitev pakirnega centra je obsegala izgradnjo novih skladiščnih kapacitet in povečanje števila pakirnih linij.

Zgradilo se je novo visoko regalno (VRS) za približno 11.000 paletnih mest, nizko regalno (NRS) skladišče z vzorčevalnicami in povezovalni transportni hodnik z obstoječim objektom pakiranja.

Elsing je za ta projekt izdelal celotno projektno dokumentacijo električnih inštalacij ločeno za skladišče in pakirnico. Skladišče že obratuje, pakirnica pa se še izvaja.

Elektro načrti obsegajo:
 • Novo transformatorsko postajo 1x1600kVA,
 • razvod moči z napajanjem tehnologije,
 • notranjo in zunanjo razsvetljavo,
 • malo moč,
 • strelovod, ozemljitve in izenačevanje potencialov,
 • univerzalno ožičenje (komunikacije),
 • požarno javljanje,
 • tehnično varovanje (kontrola pristopa in videonadzor),
 • elektro instalacije za klimatizacijo in prezračevanje vključno s suho klimo in ostalo strojno energetiko.


nazaj na projekte v letu 2014

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.