1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 3. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 4. Razsvetljava in kabelske trase
 5. Industrijski računalnik v procesni industriji
 6. Transportni sistemi, premog
 7. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 8. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 9. Certificiran kabelski prehod
 10. Zahtevni napajalni sistemi
 11. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 13. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 14. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 15. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 16. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 19. Klima naprava, industrija
 20. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 21. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 22. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Strelovodi in ozemljitve
 24. Industrijska transformatorska postaja
 25. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 26. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 27. Certificirani kabelski prehodi
 

Projekti v letu 2014
  
Širitev pakirnega centra v LEK Lendava - LEK Lendava
 
Investitor, član skupine Sandoz, je izvedel širitev pakirnega centra v Lendavi. Širitev pakirnega centra je obsegala izgradnjo novih skladiščnih kapacitet in povečanje števila pakirnih linij.

Zgradilo se je novo visoko regalno (VRS) za približno 11.000 paletnih mest, nizko regalno (NRS) skladišče z vzorčevalnicami in povezovalni transportni hodnik z obstoječim objektom pakiranja.

Elsing je za ta projekt izdelal celotno projektno dokumentacijo električnih inštalacij ločeno za skladišče in pakirnico. Skladišče že obratuje, pakirnica pa se še izvaja.

Elektro načrti obsegajo:
 • Novo transformatorsko postajo 1x1600kVA,
 • razvod moči z napajanjem tehnologije,
 • notranjo in zunanjo razsvetljavo,
 • malo moč,
 • strelovod, ozemljitve in izenačevanje potencialov,
 • univerzalno ožičenje (komunikacije),
 • požarno javljanje,
 • tehnično varovanje (kontrola pristopa in videonadzor),
 • elektro instalacije za klimatizacijo in prezračevanje vključno s suho klimo in ostalo strojno energetiko.


nazaj na projekte v letu 2014

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.