1. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 2. Klima naprava, industrija
 3. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 5. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 10. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Certificiran kabelski prehod
 13. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 14. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 15. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Industrijski računalnik v procesni industriji
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Zahtevni napajalni sistemi
 19. Transportni sistemi, premog
 20. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 21. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 22. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 23. Certificirani kabelski prehodi
 24. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 26. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 27. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 

Projekti v letu 2014
  
Širitev pakirnega centra v LEK Lendava - LEK Lendava
 
Investitor, član skupine Sandoz, je izvedel širitev pakirnega centra v Lendavi. Širitev pakirnega centra je obsegala izgradnjo novih skladiščnih kapacitet in povečanje števila pakirnih linij.

Zgradilo se je novo visoko regalno (VRS) za približno 11.000 paletnih mest, nizko regalno (NRS) skladišče z vzorčevalnicami in povezovalni transportni hodnik z obstoječim objektom pakiranja.

Elsing je za ta projekt izdelal celotno projektno dokumentacijo električnih inštalacij ločeno za skladišče in pakirnico. Skladišče že obratuje, pakirnica pa se še izvaja.

Elektro načrti obsegajo:
 • Novo transformatorsko postajo 1x1600kVA,
 • razvod moči z napajanjem tehnologije,
 • notranjo in zunanjo razsvetljavo,
 • malo moč,
 • strelovod, ozemljitve in izenačevanje potencialov,
 • univerzalno ožičenje (komunikacije),
 • požarno javljanje,
 • tehnično varovanje (kontrola pristopa in videonadzor),
 • elektro instalacije za klimatizacijo in prezračevanje vključno s suho klimo in ostalo strojno energetiko.


nazaj na projekte v letu 2014

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.