1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Certificiran kabelski prehod
 3. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 4. Certificirani kabelski prehodi
 5. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 6. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 7. Razsvetljava in kabelske trase
 8. Klima naprava, industrija
 9. Strelovodi in ozemljitve
 10. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 11. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 12. Transportni sistemi, premog
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Industrijski računalnik v procesni industriji
 15. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 16. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 17. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 18. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 19. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Zahtevni napajalni sistemi
 24. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 25. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 26. Industrijska transformatorska postaja
 27. Kotlovnica, kotel
 

Projekti v letu 2014
  
Širitev pakirnega centra v LEK Lendava - LEK Lendava
 
Investitor, član skupine Sandoz, je izvedel širitev pakirnega centra v Lendavi. Širitev pakirnega centra je obsegala izgradnjo novih skladiščnih kapacitet in povečanje števila pakirnih linij.

Zgradilo se je novo visoko regalno (VRS) za približno 11.000 paletnih mest, nizko regalno (NRS) skladišče z vzorčevalnicami in povezovalni transportni hodnik z obstoječim objektom pakiranja.

Elsing je za ta projekt izdelal celotno projektno dokumentacijo električnih inštalacij ločeno za skladišče in pakirnico. Skladišče že obratuje, pakirnica pa se še izvaja.

Elektro načrti obsegajo:
 • Novo transformatorsko postajo 1x1600kVA,
 • razvod moči z napajanjem tehnologije,
 • notranjo in zunanjo razsvetljavo,
 • malo moč,
 • strelovod, ozemljitve in izenačevanje potencialov,
 • univerzalno ožičenje (komunikacije),
 • požarno javljanje,
 • tehnično varovanje (kontrola pristopa in videonadzor),
 • elektro instalacije za klimatizacijo in prezračevanje vključno s suho klimo in ostalo strojno energetiko.


nazaj na projekte v letu 2014

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.