1. Strelovodi in ozemljitve
 2. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 3. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 4. Transportni sistemi, premog
 5. Industrijski računalnik v procesni industriji
 6. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Razsvetljava in kabelske trase
 8. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 9. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 10. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 11. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 15. Kotlovnica, kotel
 16. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 17. Zahtevni napajalni sistemi
 18. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 19. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 20. Certificirani kabelski prehodi
 21. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 22. Certificiran kabelski prehod
 23. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 24. Klima naprava, industrija
 25. Industrijska transformatorska postaja
 26. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 

Projekti v letu 2014
  
Širitev pakirnega centra v LEK Lendava - LEK Lendava
 
Investitor, član skupine Sandoz, je izvedel širitev pakirnega centra v Lendavi. Širitev pakirnega centra je obsegala izgradnjo novih skladiščnih kapacitet in povečanje števila pakirnih linij.

Zgradilo se je novo visoko regalno (VRS) za približno 11.000 paletnih mest, nizko regalno (NRS) skladišče z vzorčevalnicami in povezovalni transportni hodnik z obstoječim objektom pakiranja.

Elsing je za ta projekt izdelal celotno projektno dokumentacijo električnih inštalacij ločeno za skladišče in pakirnico. Skladišče že obratuje, pakirnica pa se še izvaja.

Elektro načrti obsegajo:
 • Novo transformatorsko postajo 1x1600kVA,
 • razvod moči z napajanjem tehnologije,
 • notranjo in zunanjo razsvetljavo,
 • malo moč,
 • strelovod, ozemljitve in izenačevanje potencialov,
 • univerzalno ožičenje (komunikacije),
 • požarno javljanje,
 • tehnično varovanje (kontrola pristopa in videonadzor),
 • elektro instalacije za klimatizacijo in prezračevanje vključno s suho klimo in ostalo strojno energetiko.


nazaj na projekte v letu 2014

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.