1. Industrijska transformatorska postaja
 2. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 3. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 4. Certificirani kabelski prehodi
 5. Industrijska transformatorska postaja
 6. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 7. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 8. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 10. Industrijski računalnik v procesni industriji
 11. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 12. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 13. Klima naprava, industrija
 14. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 15. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 16. Kotlovnica, kotel
 17. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 18. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 19. Certificiran kabelski prehod
 20. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 21. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 22. Zahtevni napajalni sistemi
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 27. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 

Projekti v letu 2014
  
Nizkotlačna kotlovnica - JP Energetika Ljubljana, TE-TOL
 
V nizkotlačni kotlovnici (NTK) sta dva parna kotla, ki se uporabljata le v primeru popolne zaustavitve proizvodnje pare v glavnem pogonskem objektu toplarne ali v primeru del na paravodu med glavnim pogonskim objektom in NTK.

Parna kotla je tako treba ves čas vzdrževati v toplem stanju, do samega zagona pa pride redko, vendar mora biti ta zanesljiv. Tak režim delovanja je seveda zelo nehvaležen.
Investitor se je odločil NTK posodobiti, pri čemer bo zamenjan večji del električne opreme. Spremenjen bo seveda tudi način vodenja, kar bo imelo za posledico bolj nadzorovano vzdrževanje kotlov v toplem stanju in seveda zanesljivejši zagon.

Vodenje NTK bo izvajal integrirani sistem Siemens: PCS7, ki ga sestavlja krmilnik (Siemens: CP 417H) in nanj povezane RIO enote (remote input output): Siemens ET200M. Ta sistem je že zgrajen (pred dvema letoma za potrebe transporta ekstra lahkega kurilnega olja), vendar je bil že takrat dimenzioniran tudi za prihodnje nove naloge, od katerih je prva prav vodenje NTK.

Oprema NTK je povezana na več (7) RIO enot Siemens ET200M. Te so prek Profibus-DP komunikacije povezane na krmilnik. Zaradi oddaljenosti je ena RIO enota povezana prek optike, ostale pa električno. Za povečanje zanesljivosti sistema je izvedba redundančna, zato ima vsaka RIO enota po dva IM modula. RIO enote se napajajo prek modulov za neprekinjeno napajanje (24VDC). Pomembnejši I/O signali so povezani na fail-safe vhodno-izhodne module.
Nadzor nad procesom poteka prek dveh lokalnih operaterskih panelov in prek nadzornih postaj v komandnih sobah.

Pri vsakem od obeh kotlov je motorski stikalni blok za napajanje pripadajočih gorilnikov, črpalk in ventilatorjev. Napajanje elektromotornih ventilov je izvedeno iz ločenega motorskega stikalnega bloka. NN stikalna oprema je od proizvajalca Eaton.


nazaj na projekte v letu 2014

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.