1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Kotlovnica, kotel
 3. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 4. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 5. Klima naprava, industrija
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 8. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 9. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 10. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 13. Certificiran kabelski prehod
 14. Transportni sistemi, premog
 15. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 16. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 17. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 18. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 19. Industrijski računalnik v procesni industriji
 20. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Industrijska transformatorska postaja
 25. Certificirani kabelski prehodi
 26. Zahtevni napajalni sistemi
 27. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 

Projekti v letu 2001
  
Nova polnilna linija - CALCIT d.d., Kamnik
 
Del končnih proizvodov Calcita se polni v vreče: v big-bag za večje porabnike ali v plastične (PE) in ventilske papirnate za manjše porabnike. Polnilno linijo sestavljajo poleg transportnih trakov in polžev iz silosev še samostojne enote: polnilnica big-bag vreč, polnilec PE vreč, polnilec ventilskih vreč, paletizer in povijalec palet. Vse te enote so med seboj povezane s sistemom transportnih trakov in valjčnih prog v enovit, avtomatiziran sklop, ki ga vodi krmilnik. Nadzor poteka preko scade in preko lokalnih operacijskih panelov.


nazaj na projekte v letu 2001

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.