1. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 2. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 3. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 4. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 5. Razsvetljava in kabelske trase
 6. Klima naprava, industrija
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Industrijska transformatorska postaja
 9. Zahtevni napajalni sistemi
 10. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 11. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 13. Kotlovnica, kotel
 14. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 15. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 16. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 18. Industrijska transformatorska postaja
 19. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 20. Transportni sistemi, premog
 21. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 22. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 25. Industrijski računalnik v procesni industriji
 26. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 27. Strelovodi in ozemljitve
 

Projekti v letu 2001
  
Nova polnilna linija - CALCIT d.d., Kamnik
 
Del končnih proizvodov Calcita se polni v vreče: v big-bag za večje porabnike ali v plastične (PE) in ventilske papirnate za manjše porabnike. Polnilno linijo sestavljajo poleg transportnih trakov in polžev iz silosev še samostojne enote: polnilnica big-bag vreč, polnilec PE vreč, polnilec ventilskih vreč, paletizer in povijalec palet. Vse te enote so med seboj povezane s sistemom transportnih trakov in valjčnih prog v enovit, avtomatiziran sklop, ki ga vodi krmilnik. Nadzor poteka preko scade in preko lokalnih operacijskih panelov.


nazaj na projekte v letu 2001

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.