1. Razsvetljava in kabelske trase
 2. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 3. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 4. Zahtevni napajalni sistemi
 5. Transportni sistemi, premog
 6. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 7. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Industrijski računalnik v procesni industriji
 10. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 11. Certificiran kabelski prehod
 12. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 13. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 14. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 15. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 16. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 17. Klima naprava, industrija
 18. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 19. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 21. Industrijska transformatorska postaja
 22. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Certificirani kabelski prehodi
 25. Industrijska transformatorska postaja
 26. Strelovodi in ozemljitve
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 

Projekti v letu 2001
  
Nova polnilna linija - CALCIT d.d., Kamnik
 
Del končnih proizvodov Calcita se polni v vreče: v big-bag za večje porabnike ali v plastične (PE) in ventilske papirnate za manjše porabnike. Polnilno linijo sestavljajo poleg transportnih trakov in polžev iz silosev še samostojne enote: polnilnica big-bag vreč, polnilec PE vreč, polnilec ventilskih vreč, paletizer in povijalec palet. Vse te enote so med seboj povezane s sistemom transportnih trakov in valjčnih prog v enovit, avtomatiziran sklop, ki ga vodi krmilnik. Nadzor poteka preko scade in preko lokalnih operacijskih panelov.


nazaj na projekte v letu 2001

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.