1. Kotlovnica, kotel
 2. Certificirani kabelski prehodi
 3. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 4. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 5. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 6. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 7. Industrijski računalnik v procesni industriji
 8. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 9. Certificiran kabelski prehod
 10. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 11. Zahtevni napajalni sistemi
 12. Klima naprava, industrija
 13. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 14. Industrijska transformatorska postaja
 15. Industrijska transformatorska postaja
 16. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 17. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 19. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 20. Transportni sistemi, premog
 21. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 22. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 23. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 25. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 

Projekti v letu
  
 


nazaj na projekte v letu

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.