1. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 2. Transportni sistemi, premog
 3. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 4. Certificirani kabelski prehodi
 5. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 6. Industrijski računalnik v procesni industriji
 7. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 8. Certificiran kabelski prehod
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 11. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 12. Razsvetljava in kabelske trase
 13. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 14. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 15. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 16. Strelovodi in ozemljitve
 17. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 18. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 19. Kotlovnica, kotel
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Klima naprava, industrija
 23. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 24. Industrijska transformatorska postaja
 25. Zahtevni napajalni sistemi
 26. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 27. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 

Projekti v letu
  
 


nazaj na projekte v letu

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.