1. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 2. Industrijska transformatorska postaja
 3. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 4. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 5. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 6. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 10. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 11. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Kotlovnica, kotel
 13. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 14. Klima naprava, industrija
 15. Zahtevni napajalni sistemi
 16. Razsvetljava in kabelske trase
 17. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 18. Transportni sistemi, premog
 19. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 20. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 21. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 24. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 25. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 26. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 27. Strelovodi in ozemljitve
 

Projekti v letu
  
 


nazaj na projekte v letu

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.