1. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 2. Zahtevni napajalni sistemi
 3. Razsvetljava in kabelske trase
 4. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 5. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 6. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 7. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 8. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 9. Certificirani kabelski prehodi
 10. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 11. Kotlovnica, kotel
 12. Industrijska transformatorska postaja
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Certificiran kabelski prehod
 15. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 16. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 17. Klima naprava, industrija
 18. Industrijski računalnik v procesni industriji
 19. Industrijska transformatorska postaja
 20. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 21. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 23. Strelovodi in ozemljitve
 24. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 25. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 26. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 

Projekti v letu
  
 


nazaj na projekte v letu

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.