1. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 2. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 3. Industrijska transformatorska postaja
 4. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 5. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 6. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 7. Klima naprava, industrija
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Certificiran kabelski prehod
 11. Certificirani kabelski prehodi
 12. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 13. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 14. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 15. Transportni sistemi, premog
 16. Kotlovnica, kotel
 17. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 18. Industrijska transformatorska postaja
 19. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 20. Zahtevni napajalni sistemi
 21. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 22. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 23. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 24. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 25. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 26. Industrijski računalnik v procesni industriji
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 

Projekti v letu
  
 


nazaj na projekte v letu

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.