1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Certificirani kabelski prehodi
 3. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 4. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Kotlovnica, kotel
 6. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 7. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 8. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 9. Zahtevni napajalni sistemi
 10. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 13. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 14. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 15. Industrijski računalnik v procesni industriji
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Klima naprava, industrija
 18. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 19. Strelovodi in ozemljitve
 20. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 21. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 22. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 25. Transportni sistemi, premog
 26. Razsvetljava in kabelske trase
 27. Certificiran kabelski prehod
 

Projekti v letu
  
 


nazaj na projekte v letu

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.